Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 8 - Gör din röst hörd! Skriv en insändare.

Skapad 2019-01-08 13:36 i Rinkebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Finns det något som gör dig arg, upprörd eller kanske glad?Tycker du något är orättvist? Vill du övertyga andra om att din åsikt är rätt? Skriv en insändare och och berätta din åsikt. En insändare är en text som en privatperson skriver och skickar till en tidning för att försöka övertyga andra om sin åsikt. Att göra sin röst hörd är viktigt för att aktivt kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Du kommer att få arbeta med detta på onsdagar och torsdagar under v.3 - 5.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen - Varför gör du det här? Vilken nytta har du av det?

Syftet är att få kunskap om hur du skriver en insändare. Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att,

 

  • formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 

2. Centralt innehåll - Vad ska du arbeta med?

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
  • Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  • Språkets betydelse för att utöva inflytande
  • Hur man citerar och gör källhänvisningar

 

3. Arbetssätt - Hur ska du arbeta?

Du kommer att få läsa ett flertal insändare och vi kommer att gå igenom hur en insändare är uppbyggd. Du kommer att arbeta både i par, grupp och enskilt.

Du kommer att kunna använda dig av läromedlet "Fixa texten" där du kan läsa om insändare och få exempel på hur du ska skriva en egen insändare.

Du och dina klasskamrater kommer att få läsa varandras insändare och välja en som ni kommer att få svara på genom att skriva ett gruppsvar tillsammans.

Du kommer att få genomgångar på olika sätt i att källhänvisa eftersom du behöver kunna besvara och och hänvisa till någon annans insändare på ett korrekt sätt. 

Ni avslutar med att läsa upp era insändare och era svar för klassen med förhoppning om kunna starta en debatt i något av ämnena.

 

4. Hjälp - Hur får du stöd för att klara arbetet?

Du kommer att kunna få stöd från dina gruppmedlemmar vi grupparbeten och gruppdiskussioner.

Din lärare kan du alltid fråga och få stöd om t ex har svårt att komma igång med uppgiften och vid enstaka lektioner finns vår speciallärare som stöd. 

Du som har studiehandledning får stöd på ditt modersmål.

Det finns även läxhjälp på skolan där du kan få stöd och hjälp.

 

5. Redovisningsform - Hur och när ska du visa vad du kan?

Skriftligt: Inlämning av insändare onsdag 6/2

Muntligt: Uppläsning av svar på varandras insändare onsdag 13/2

 

 

 

Uppgifter

Matriser

Kunskapskrav från Lgr11

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Del från kunskapskrav
  • SvA  E 6
  • SvA  C 6
  • SvA  A 6
Del från kunskapskrav
  • SvA  E 9
Del från kunskapskrav
Del från kunskapskrav

Insändare

Grundläggande nivå
God nivå
Mycket god nivå
Innehåll
I din inledning beskriver du på ett enkelt sätt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
I din inledning beskriver du utförligt och med engagemang vad du har reagerat på och varför du tycker att det är ett problem.
Du har minst två argument och förklarar på ett enkelt sätt varför du tycker som du gör.
Du har ett par argument och förklarar på ett utförligt sätt varför du tycker som du gör.
Du har flera argument och förklarar på ett utförligt och engagerat sätt varför du tycker som du gör.
Du ger förslag på lösning.
Du ger förslag på en realistisk lösning.
Du ger förslag på realistiska lösningar till varje argument. Du använder värdeladdade ord för att att stärka dina argument.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har en utvecklad textbindning till exempel med ord som “för det första, för det andra…”, “å ena sidan…” Texten har en struktur som passar en insändare till exempel med rubrik, inledning med presentation av din åsikt och avslutning med en uppmaning. Din text är styckeindelad.
Texten är sammanhängande och med välutvecklad textbindning. Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning, och effektiv inledning och avslutning som passar en insändare.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en insändare till exempel med ord och uttryck som passar genren.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt med till exempel ord som passar genren.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande t ex genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningar på olika sätt.
Tempusbruket stör inte förståelsen av texten.
Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av insändaren.
Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: