👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i rörelse

Skapad 2019-01-08 13:40 i Backa skola Tanum
Grundskola 4 – 6 Teknik
Under några veckor kommer vi att arbeta med teknik. Du kommer få kunskap om tekniska delar som är i rörelse. Vi ska lära oss mer om olika mekaniska rörelser och hur dessa fungerar. Vi kommer även att lära oss om några tekniska föremål som vi använder i vardagen, vilka delar de består av och hur de funkar. Vi kommer också bygga egna modeller av djur som rör sig på olika sätt.

Innehåll

Rörliga djur

Pedagogisk planering i teknik

 

Under några veckor kommer vi att arbeta med teknik i rörelse. Hur man skapar konstruktioner som innehåller rörelse, hur man kan förändra rörelse och hur man kan förflytta rörelse. Vi ska lära oss mer om olika mekaniska rörelser och hur dessa fungerar. Vi kommer även att lära oss om några tekniska föremål som vi använder i vardagen, vilka delar de består av och hur de funkar. Vi läser och diskuterar tillsammans utifrån "Teknik i rörelse" därefter kommer vi avsluta med att bygga egna modeller av djur som rör sig på olika sätt. 

 

Mål

 • Kunna beskriva och ge exempel på några tekniska föremål i din vardag och förklara hur de fungerar.

 • Kunna rita en skiss och skriva en text som beskriver det djur som du ska bygga.

 • Kunna bygga ett djur som kan röra sig med hjälp av någon av de mekanismer som vi lärt oss om. När du bygger kan du lösa problem som uppstår längs vägen.

 

Undervisning

I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om olika tekniska föremål som finns i vår vardag och hur man kan skapa rörelser med hjälp av olika mekanismer. Vi kommer att titta på filmklipp, klura kring hur saker och ting fungerar, rita skisser, skriva korta texter och bygga rörliga mekanismer, framför allt i form av djur. Vi kommer att arbeta lite enskilt och mycket tillsammans.

 

Bedömning

Jag bedömer

 • Hur väl du kan beskriva ett vanligt tekniskt föremål i din vardag – vilka delar det består av och hur det fungerar.

 • Hur väl din planering och din skiss över ditt djur går att förstå – hur du ska bygga djuret, hur det ska se ut och hur det ska röra sig.

 • Hur väl ditt djur ser ut som på skissen och kan röra sig på det sätt som du planerade.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6