👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klara Svenskan åk 6- Argumenterande text

Skapad 2019-01-08 13:52 i Fria Maria Barnskola Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Vill du förändra något på din skola, i din idrottsförening eller i samhället? Då kan du skriva en debattartikel. I debattartikeln tar du ställning i en fråga och försöker med tydliga argument att övertyga andra att agera. Debattartiklar läser man oftast i tidningar och på teve kan du se debatter på nyheterna eller i debattprogram. Då leds ofta debatterna av en person som kallas för moderator. I det här avsnittet kommer du att få läsa debattartiklar och du kommer att få skriva en egen debattartikel. Du kommer också få prova på att delta i en debatt.

Innehåll

Läsa:

Jag kan:

 • läsa och urskilja debattartikelns struktur.
 • hitta skribenternas tes och de argument som stödjer tesen,
 • urskilja hur skribenten bemöter motståndarens argument,
 • urskilja referat markörer och bindeord,
 • resonera om skribentens avsikt med debattartikeln,
 • göra textkopplingar utifrån en debattartikel.

Tala

Jag kan:

 • förbereda och medverka i en debatt,
 • använda övertygande argument för min åsikt,
 • bemöta min motståndare med motargument.

Skriva

Jag kan:

 • planera och skriva en debattartikel med dess typiska struktur,
 • formulera en tes,
 • formulera argument som bygger på fakta för att stödja min tes,
 • formulera ett motargument,
 • använda referatmarkörer och bindeord,
 • skriva och stava rätt.