👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Matteborgen 5B

Skapad 2019-01-08 14:02 i Vinsta grundskola östra Stockholm Grundskolor
Matteborgen 5B
Grundskola 5 Matematik
Kryssa för den nivån som du ligger på just nu i matrisens olika delar.

Innehåll

 

Matriser

Ma
Matteborgen 5B

Du har otillräckliga kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Division
Du ska kunna räkna division med minnessiffra.
Du är osäker på kort division.
Du kan räkna enklare tal med kort division med minnessiffra.
Du kan räkna kort division med minnessiffra.
Negativa och positiva tal
Du ska kunna jämföra negativa och positiva tal.
Du är osäker när du ska jämföra negativa och positiva tal.
Du förstår vad som menas med negativa och positiva tal.
Du kan jämföra och storleksordna negativa och positiva tal.
Överslagsräkning
Du ska förstå hur man använder överslagsräkning och bedöma om ditt svar är rimligt.
Du är osäker vid överslagsräkning/ rimlighetsbedömning
Du behärskar överslagsräkning och använder dig av det för att se om ett svar är rimligt.
Du inser värdet av att använda dig av överslagsräkning och rimlighetsbedömning i vardagliga situationer.
Likhetstecknets betydelse
Du ska kunna byta ut ett tecken mot rätt tal i uppgifter med ett dolt tal (ekvationer)
Du är osäker när du ska byta ut ett tecken mot rätt tal (till exempel 10 - 5 = 4 + ?)
Du kan oftast räkna ut tal där du ska byta ut ett tecken mot rätt tal (till exempel 3 x 2 = @ / 2)
Du kan räkna ut tal där du ska byta ut ett tecken mot rätt tal (till exempel 12 x 3 = £ + 8)
Bråk
Du ska kunna läsa och skriva bråk, storleksordna dem och räkna med dem.
Du är osäker på bråkräkning.
Du kan läsa och skriva bråk. Du behärskar dessutom att storleksordna och räkna enkla bråk.
Du behärskar bråken, kan jämföra, storleksordna och räkna med dem.
Bråk som decimaltal
Du kan skriva bråk med tiondelar eller hundradelar som decimaltal.
Du är osäker på att omvandla bråk till decimaltal.
Du kan omvandla enkla bråk till decimaltal.
Du ser sambandet mellan bråk och decimaltal och kan omvandla dem.
Procent
Du kan omvandla bråk till procent.
Du är osäker på att omvandla från bråk till procent (till exempel en halv är 50% och en fjärdedel är 25%).
Du kan omvandla enkla bråk till procent (till exempel en halv är 50%, en fjärdedel är 25% och en femtedel är 20%).
Du kan omvandla bråk till procent (till exempel tre tiondelar är 30% och fyra femtedelar är 80%)
Decimaltal
Du kan använda och räkna med decimaltal.
Du är osäker på decimaltal.
Du kan oftast storleksordna och räkna med enkla decimaltal.
Du kan räkna med decimaltal.
Vinklar - mäta och rita
Du kan mäta och rita vinklar med hjälp av gradskiva.
Du är osäker på vinklar och grader.
Du kan använda en gradskiva för att rita, mäta eller räkna ut en vinkel.
Du kan bedöma hur många grader en vinkel är, samt veta att en triangels vinkelsumma alltid är 180 grader.
Vinklar - begrepp
Du känner till begreppen rät, trubbig och spetsig vinkel och dess grader.
Du är osäker på vinklarna och har svårt att skilja på graderna.
Du kan urskilja vinklarna rät, spetsig och trubbig.
Du känner till att en rät vinkel är 90°, en spetsig mindre än 90° och en trubbig mer än 90°.