👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - faktatext år 3

Skapad 2019-01-08 14:04 i Glömstaskolan Huddinge
Förklarande text/ faktatext
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi övar på att läsa och skriva egna faktatexter.

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du ska kunna läsa och förstå olika faktatexter.

Du ska veta vad en faktatext är för något.

Du ska veta hur och var du kan söka fakta.

Du ska veta hur och hur man skriver en faktatext, hur texten är uppbyggd och hur du använder stödord.

Du ska kunna använda och förstå ord som är speciella för det ämne du skriver om. 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • Läsa olika faktatexter
 • Lära oss hur innehållet i en fakta text är skriven, organiserad och vad som är typiskt för denna texttyp.
 • Gemensamt plocka ut stödord och skriva faktatexter.
 • Ta reda på ämnesspecifika ord och begrepps betydelse.
 • Skriva en egen faktatext om ett djur.

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att

 • Delta aktivt på lektionerna både muntligt och skriftligt.
 • Kunna leta upp fakta om ett djur.
 • Du ska använda speciella ämnesord och begrepp i din faktatext.
 • Kunna skriva en faktatext.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3