👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalism, kolonialism och rasim

Skapad 2019-01-08 14:04 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Historia
Arbete med olika nationer och nationalismens framväxt och dessa effekter. Vi utgår från dagsläget och letar oss tillbaka i tiden.

Innehåll

NI hittar själva planeringen i Teams under Klassanteckningsboken.

Uppgifter

 • Sammanställning PM seminarium och Reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter-, och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
  His  -
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.
  His  -
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
  His  -

Matriser

His
Nationalism, kolonialism och rasim

Rubrik 1

Redogöra för olika förändringsprocesser
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt