👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Identitet & Livsfrågor Vt. 19. V.2-7

Skapad 2019-01-08 14:10 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap Samhällskunskap
Vi kommer arbeta med "Identitet & Livsfrågor". Fundera över vem man är och varför man är den man är - identitet. Normer i vårt samhälle - praktiska övningar och reflektionsuppgifter. Religion och identitet, religion och samhällets påverkan på varandra Livsfrågor i religioner och livsåskådningar - jämför Skapa er egen religion eller livsåskådning

Innehåll

Efter arbetsområdet ska du utvecklat följande kunskapskrav:

RELIGION:

 

  • Resonera om likheter och skillnader mellan olika religioner och livsåskådningar.

  • Beskriva hur religioner påverkar och påverkas av samhället.

  • Resonera om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang.

  • Resonera om hur identiteter kan påverkas av religioner och andra livsåskådningar

 

SAMHÄLLSKUNSKAP:

 

  • Kunskaper om sociala samhällsstrukturer - hur den är uppbyggd och fungerar och samverkar med andra strukturer.

  • Se samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

  • Kunskaper om demokratiska värden - diskriminering

 

Undervisningens upplägg och innehåll:

 

V 2-3

Vi kommer fokusera på identitet - vem är jag, varför är jag den jag är, vad påverkar identiteten. 

 

V 4-5

Vi kommer titta på valda avsnitt ur SKAM och jobba med frågor kopplade till mångfald, sekularisering, religioner och samhällets påverkan på varandra. 

 

V 6-7

Undersöka livsfrågor i världsreligionerna och någon sekulär livsåskådning. 

 

Bedömning

Bedömning sker i de klassrumsaktiviteter vi kommer göra, de reflektioner du skriver eller spelar in. Frågorna du arbetar med kopplade till SKAM samt den religion eller livsåskådning du skapar.

Matriser

Re Sh
Religionskunskap

RELIGION OCH ANDRA LIVSÅSKÅDNINGAR

Når ej kunskapskraven för E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader vad gäller livsfrågor inom och mellan världsreligionerna och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader vad gäller livsfrågor inom och mellan världsreligionerna och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader vad gäller livsfrågor inom och mellan världsreligionerna och andra livsåskådningar.

RELIGION OCH SAMHÄLLE

Når ej kunskapskraven för E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

IDENTITET OCH LIVSFRÅGOR

Når ej kunskapskraven för E
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livs- frågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det. .

Re Sh
Samhällskunskap

Når inte kunskapskraven för E
E
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
C
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
A
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Når inte kunskapskraven för betyget E.
Eleven har grundläggande kunskaper om den sociala samhällsstrukturen. Eleven visar det genom att undersöka hur den är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom den sociala samhällsstrukturen.
Eleven har goda kunskaper om den sociala samhällsstrukturen. Eleven visar det genom att undersöka hur den är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom den sociala samhällsstrukturen.
Eleven har mycket goda kunskaper om den sociala samhällsstrukturen. Eleven visar det genom att undersöka hur den är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom den sociala samhällsstrukturen.
Når inte kunskapskraven för betyget E.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt välutvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra, och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Når inte kunskapskraven för betyget E.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olikaformer för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.