👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Åk 2

Skapad 2019-01-08 14:27 i Norrtullskolan åk F-6 Söderhamn
Du ska få lära dig mer om religionerna kristendom, judendom och islam.
Grundskola 2 – 3 Religionskunskap
Vad är religion? Måste alla tro lika? Varför firar vi olika högtider och kan man bara ha en Gud? Om jag inte tror på en Gud vad händer då? Frågorna är många och du ska få möjliget att reflektera över och lära dig mer om kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde. Det är därför viktigt att du lär dig att det finns likheter men också olikheter hur alla människor lever.

Innehåll


Vi ska lära oss om:

 • kristendom, judendom och islam, vad som kännetecknar dessa tre religioner
 • reflektera över hur religion påverkar människor och skeenden i samhället
 • reflektera över hur vi beter oss mot varandra ( moraliska och etiska begrepp
 •  förstå olika livsfrågor, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, jämställdhet och relationer
 • att förstå grundläggande mänskliga rättigheter
 • förstå kristendomens roll i vårt samhälle förr och nu
 • förstå  skillnader och likheter mellan kristendom, judendom och islam
 • känna till olika högtider, heliga rum och heliga skrifter som finns i de tre religionerna
 • känna till några berättelser ur Bibeln, dess innebörd och några kända psamler

 

Undervisning

I undervisningen kommer vi att:

 • se faktafilmer och samtala om de olika religionerna
 • reflektera och diskutera olika livsfrågor, vad som är rätt och orätt
 • lära dig vad som kännetecknar kristendomen, judendomen och islam
 • likheter och olikheter i dessa tre religioner
 • känna till några av Bibelns berättelser som tex Skapelseberättelsen och Jesu födelse
 • måla/rita olika berättelser ur Bibeln
 • Besöka kyrka.
 • Besöka Moské.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • att du deltar i de olika diskussioner vi har kring livsfrågor
 • att du kan berätta vad som kännetecknar kristendomen, judendomen och islam
 • att du kan återberätta om någon av de berättelser vi arbetat med från Bibeln
 • att du muntligt och skriftligt kan svara på frågor om de tre religionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  Re   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3