Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 6: Fulmonster, pixelsöm

Skapad 2019-01-08 14:42 i Palmbladsskolan Uppsala
Grundskola 6 Slöjd
Gör ett monster! Häng med i folkrörelsen och gör ditt alldeles egna monster. Det är kreativitet, voodoo, glädje och slöjd på samma gång. Fulmonstren behöver inte vara inte snälla och gulliga! Du ska göra ditt eget monster! Skapa fritt utan att tänka så mycket! Eller tänk. Allt är rätt, inget blir fel här! Pixelsöm: Skapa en figur med pixlar och gör ett broderi med det som kallas korsstygn!

Innehåll

Konkretisering av syfte

Syftet med uppgifterna är att öva på att arbeta efter skisser, instruktioner och även göra egna skisser. Öva upp färdighet med sax, symaskin och handsömnad. Öva på att välja och utföra, jobba med färg och form, olika uttryck och motivering av val samt planering av arbete.

Undervisningens innehåll

Vi går gemensamt igenom hur symaskinen fungerar, hur själva upplägget för att sy ett fulmonster är och vad som är bra att tänka på i slöjdarbetet. När det praktiska arbetet kommit igång är det individuell undervisning på det moment man just då befinner sig.

Utförlig information och länkar finns under "Uppgift" / Fulmonster.

Under denna period kommer vi också gemensamt att gå igenom några redskap, tekniker och material som passar till denna uppgift samt ha ett maskinsömnadsprov.

Maskinsömnadsprovet innebär att du ska visa att du kan hantera symaskinen med:

Att rita och klippa ut en tygbit i givet mått

Att trä trådar (över- och undertråd)

Att ställa in sömmar (sicksack och raksöm)

Att klippa ut en applikation

Att sy fast en applikation med tät sicksack

Att sy fast din färdiga tygbit inkl. applikation med en kamrats

Uppgift två handlar om att skapa ett eget mönster eller en figur med hjälp av att skissa på rutigt papper. Det blir som att bygga en bild med hjälp av pixlar, rutor, bricks. Detta gör du med hjälp av färgpennor, hela din figur ska vara färglagd och minst 15 x 15 rutor stor. När vi klippt till aidaväven som tyget med hål i heter börjar du att brodera med korsstygn. Börja uppifrån vänstra hörnet, jobba mot höger och tillbaka, sedan nedåt. Vi kommer naturligtvis att gå igenom detta på lektionen.

  

Bedömning

I åk 6 bedöms denna termin följande förmågor:

formge och framställa med handverktyg/redskap (designa och sy, rita och brodera)

tillvägagångssätt (välja, använda återbruksmaterial)

inspiration, idéutveckling (arbete med egna idéer)

arbetsprocessen (komma framåt, arbetsinsats, noggrannhet)

tolka (koppla monstrets uttryck med en trovärdig historia)

I bedömningen tas även hänsyn till dina prestationer i tidigare årskurser.

 

Uppgifter

 • Fulmonster

 • Broderi

 • Terminsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Fulmonster Broderi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
Fulmonster Broderi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Fulmonster
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Fulmonster Broderi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Fulmonster Broderi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Fulmonster
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Fulmonster
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: