👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik

Skapad 2019-01-08 14:47 i Norgårdens grundsärskola Uddevalla
LPP teknik för grundsärskolan utarbetad av Bodil Knutsson, Kristina Schlyter och Kristina Rowett
Grundsärskola 7 – 9 Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit viktigt för människan. Den tekniska utvecklingen är betydelsefull för att lösa problem i vardagslivet och arbetslivet. Teknik omger oss i vår vardag men vi tänker inte eller ser inte alltid de tekniska lösningarna och uppfinningarna.

Innehåll

Arbetssätt

 • Delta i experiment och utifrån din förmåga beskriva vad som sker
 • På egen hand eller med stöd dokumentera det arbete du gör
 • Tillverka tekniska föremål och modeller
 • Leta tekniska lösningar i vardagen
 • Vi samtalar och diskuterar olika tekniska lösningar och använder tekniska begrepp

 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • bidra till resonemang om teknikens betydelse för människan
 • bidra till diskussioner om att beskriva föremål och dess konstruktioner.
 • bidra till förslag om hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik. 
 • medverka till att använda redskap och utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att uppnå en viss funktion, till exempel handbromsen eller tramporna på cykeln.
  Tk  7-9
 • Dokumentation med förklarande ord och begrepp, till exempel i form av enkla skisser, bilder och med fysiska eller digitala modeller.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval, för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  7-9