👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska för åk 6, Spotlight 6, Unit 4-6

Skapad 2019-01-08 14:48 i Parkskolan Norrtälje
Planering för Spotlight 6, Unit 1
Grundskola 6 Engelska
I det här arbetsområdet får du bland annat lära dig att beskriva känslor, boka plats och köpa biljetter till t ex en film, verb i preteritum och att ta tema på verb.

Innehåll

Spotlight 6, Unit 4-6

1. Unit 4-6

- Känslor

- berätta om en känd plats

- boka plats, köpa biljetter

- enkelt presens

- återberätta en berättelse

- verb i preteritum

- familjeord

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Se nedan

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Se nedan

4. Arbetssätt

Du kommer att få läsa texter, lyssna på talad engelska i olika medier och göra läs- och hörförståelseövningar.

Du kommer även att få skriva några korta texter och öva på att tala engelska i mindre grupp.

Du kommer att få se på filmer som berör arbetsområdet.

5. Bedömning

Läraren bedömer ditt löpande arbete i klassrummet och hur aktiv du är i diskussioner och genomgångar. Läraren kommer även att läsa dina skriftliga uppgifter och lyssna på de muntliga.

Du kommer att få visa att du inhämtat de kunskaper som krävs genom ett diagnostiskt prov i slutet av arbetsområdet.

6. Kunskapskrav

- Du skall kunna beskriva känslor.

- Du skall känna till hur man böjer verb i preteritum.

- Du skall kunna berätta vad du planerar att göra (framtid)

- Du skall kunna återberätta en berättelse med hjälp av stödord/bilder.

- Du skall kunna några familjeord.

- Du skall känna till fakta om några historiska personer.

7. Matris

Se nedan

Uppgifter

 • ”When I’m 50”

 • Letter to future me

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska för åk 6, Spotlight 6, Unit 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Hörövningar i workbook som hör till arbetsområdet, nationella provet. Filmer Samtal i helklass och grupp
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Läsförståelseövningar i workbook som hör till arbetsområdet, samt nationella provet. Frågor på texterna i textbook
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Formulera och uttrycka sig i tal
Samtal i helklass och grupp, muntliga delen av ett gammalt nationellt prov.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängade.
Formulera och uttrycka sig i skrift
Skriftliga uppgifter - Berättande text ”When I am 50” och nationella provet.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.