👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 åk 7 Sh Medier ASv

Skapad 2019-01-08 15:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap SO (år 1-3)
Hur påverkas vi och vårt samhälle av medier? Hur använder du medier på bästa sätt?

Innehåll

Mål

Du förstår och kan beskriva hur medier fungerar i samhället. I beskrivningarna kan du:

- förklara samband

- använda centrala begrepp som t ex  medier, massmedier, opinion, propaganda m.fl.

.

Genomförande

Vi kommer att arbeta med läroboken och öva på olika läs- och studietekniker. Under kursen tränar vi på sambandsbeskrivningar och övningar att argumentera. Istället för ett prov kommer vi ha kortare läxor varav en del kommer att förhöras skriftligt.

 

Bedömning

Bedömning kommer att göras under kursen med hjälp läxförhör av kortare skrivuppgifter. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh SO
Jä vt 19 åk 7 Sh Medier Asv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva
Du kan använda begrepp samt återge fakta och visar då kunskaper om medier som är ... grundläggande
Du kan använda begrepp samt återge fakta och visar då kunskaper om medier som är ... goda
Du kan använda begrepp samt återge fakta och visar då kunskaper om medier som är ... mycket goda
Förklara samband
Dina samband om hur medier fungerar och påverkar samhället är... enkla
Dina samband om hur medier fungerar och påverkar samhället är... förhållandevis komplexa
Dina samband om hur medier fungerar och påverkar samhället är... komplexa