👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redovisning 2, EK16A moment 1

Skapad 2019-01-08 15:01 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Företagsekonomi
Redovisning 2 bygger på kurserna Företagsekonomi 1 och 2. Kursen behandlar centrala delar av såväl extern som internredovisning. Viktiga verktyg i kursen är; Visma Administration, Excel, Word. Moment 1 Utöver läroboken och övningsboken kommer en hel del länkar från redovisningens områden att användas. Myndigheter och organisationer som skatteverket, Bokföringsnämnden samt lagar inom redovisningsområdet blir centrala.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning.
    För  -
  • Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan.
    För  -
  • Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling.
    För  -

Matriser

För
Redovisning 2, EK16A

Uppgiftens delar
1. Grunder i bokföring 2. Bokslut. 3. Verifikationer 4. Tablåer 5. Visma 6. Excel 7. Modeller för sammanställning
Eleven använder i samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. Eleven använder med viss säkerhet enkla redovisningstekniska metoder. Dessutom genomför eleven enkla räkenskapsanalyser samt diskuterar översiktligt resultaten.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning,Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven använder med viss säkerhet redovisningstekniska metoder. Dessutom genomför eleven räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt resultaten.
Eleven använder efter samråd med handledare relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation. Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom redovisning, revision och beskattning. Eleven väljer och använder med säkerhet redovisningstekniska metoder. Dessutom genomför eleven komplexa räkenskapsanalyser samt diskuterar utförligt och nyanserat resultaten.

Centralt innehåll och kunskapskrav, kap 1-3.

Centralt innehåll- Det vi ska behandla • Redovisningsprinciper samt lagar, normer och praxis som styr redovisningens utformning. • Registrering av olika typer av affärshändelser med hjälp av kontoplan. • Datorbaserat redovisningssystem. I samband med det behandlas säkerhets- och kontrollfrågor förknippade med databehandling. Kunskapskrav- förmågor att utveckla • Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa. Förmåga att använda relevant teknik som ett redskap för kommunikation, beräkning, informationssökning, presentation och dokumentation i företagsekonomiska sammanhang.