👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pengar, ekonomi och budget

Skapad 2019-01-08 15:07 i Rengsjö skola F-6 Bollnäs
Vi kommer i första delen av samhällskunskapskursen läsa om pengar, ekonomi, skatter m.m.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Alla vet att vi behöver pengar men vad används pengarna till? Det och mycket mer ska vi läsa om och diskutera i denna kurs.

Innehåll

Syfte och förmågor

Centralt ämnesinnehåll

Så här arbetar vi

 Vi läser texter om arbete, pengar och budget samt annat som hör till ekonomi. Texterna kan vi också lyssna på.

Vi diskuterar och jobbar med olika konkreta exempel. Vi gör en enkel teater om hur bankväsendet fungerar.

Vi tittar på film.

Detta ska bedömas

Hur du förklarar begrepp och deltar i diskussionerna.

Hur du resonerar om vikten av att kunna göra en budget.

Vad vi betalar med våra skatter och resonerar runt olika villkor för olika människor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6