👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My house

Skapad 2019-01-08 15:10 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola F – 3 Engelska
I detta området kommer vi att prata om våra hus och hur de kan se ut. Vi följer Tim och Sara när de visar sitt hus och sina rum. Vi fokuserar även på att använda a eller an.

Innehåll

Konkretiserade mål/mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

Mål:

 • att kunna säga något om var jag bor

 • att känna till orden old, new, big och small

 • att känna till orden för vissa möbler

 • att känna till skillnaden mellan in och on

 

Vilka förmågor ska eleven träna? /förmågecirkeln (grundsärskolan)
- även “sociala mål/ värdegrundsmål”. kap 1-2

 • övar läs förmåga
 • övar förståelse för talad engelska


Undervisning - arbetssätt

Vad ska eleven få undervisning om?

Eleven får undervisning om a och an. Om olika saker som finns i ett hus och hur de kan presentera det för andra elever.


Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

Fokus på:

 • a/an
 • old, new, big, small

 

Hur ska eleven lära?

Genomförande:

 • läsa texten tillsammans

 • gå igenom orden och skriva dem

 • arbeta med övningshäfte

 

Aktiviteter.

 • läsa gemensamt
 • prata med en kamrat
 • skriva i häfte

 

 

Elevinflytande
På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till?
Hur förändrades arbetet efter elevernas delaktighet?

Eleverna har själv önskat att prata och skriva mer på lektionerna vilket de får göra i materialet.


Bedömning
Vad ska bedömas?

Elevens delaktighet på lektioner samt inlämnat material.

Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på? (matris, kriterier)

Läraren utgår från bifogad matris.

Hur och när ska bedömningen gå till Slutuppgift - träningsuppgift kan beskrivas här.

Bedömning sker löpande och vid ett "slut" test.

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6

Matriser

En
My house

My house

 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Var bor jag?
Jag kan med hjälp berätta för en kompis vart jag bor.
Jag kan tillsammans med en kompis berätta vart jag bor.
Jag kan med enkel förklaring berätta för en kompis vart jag bor.
Jag kan berätta för min lärare vart jag bor.
Jag känner till orden old, new, big, small
Jag har hört orden och känner igen dem men vet inte vad de betyder.
Jag har hört orden och kan läsa dem men vet inte helt vad de betyder.
Jag kan orden och vet vad de betyder. Jag kan skriva dem men inte sätta in dem i meningar.
Jag kan orden och vet vad de betyder. Jag kan skriva dem och använda dem i meningar.
Ord för möbler.
Jag har hört orden för några möbler men vet inte vad de betyder.
Jag har hört orden för några möbler och vet vad några betyder.
Jag vet vad några ord betyder och kan skriva dem.
Jag vet vad några ord betyder och kan använda dem i meningar.
In eller on
Jag vet att det finns 2 olika ord för i och på men jag vet inte när jag använder vilket.
Jag känner igen orden och vet vad de betyder men kan inte använda dem.
Jag känner igen orden och vet vad de betyder. Jag kan skriva in dem i rätt meningar.
Jag kan orden och kan använda mig av dem i meningar.
a eller an
Jag har hört att det finns 2 olika ord, a och an, men vet inte vad de betyder.
Jag vet vad orden står för men kan inte använda dem.
Jag vet vad orden betyder och kan med hjälp sätta in dem i meningar.
Jag vet vad orden betyder och kan använda dem i meningar.