Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2019-01-08 15:12 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola F Historia
Vi kommer att börja arbetsområdet med att lära oss hur man kan dela in historien i perioder och vad historia är. Vi kommer sen att närmare studera hur livet under den period vi kallar ”vikingatiden” var.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med texter, se filmer och diskutera kring begreppet historia och hur man kan dela upp tiden i ”tidsperioder” genom att undersöka likheter och skillnader i hur människor levde då. 

Vi kommer närmare arbeta med vikingatiden och ta reda på hur människor i vår del av världen levde då och vilka kontakter de hade med andra områden. 

 

Efter arbetsområdet ska du kunna följande:

 Att du är känner till begreppen ”stenålder”, Bronsålder” och ”Järnålder” och kan förklara vad som skiljer dem åt.

- Kan förklara varför vi kallar slutet av järnålder för vikingatiden

- Att du kan något om de länder som vikingarna besökte som handelsmän och plundrare.

- Att du känner till något om hur det kunde vara att leva på vikingatiden, vad var annorlunda mot nu och om det fanns några likheter.

- Att du kan ge exempel på hur vi än i dag kan se spår från vikingatiden i vårt land.

- Att du kan ge en förklaring till varför vikingatiden slutade.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingatiden

Insatts krävs
Nivå 1
Nivå 2
Tidsperioder
Begreppen: Stenålder Bronsålder Järnålder
Du har arbetat med momentet men inte nått målen ännu
Du har grundläggande kunskaper om hur man kan dela upp historien i tidsperioder
Du har goda kunskaper om hur man kan dela upp historien i tidsperioder och kan ge exempel på vad som skiljer perioderna åt
Vikingatiden
Vad utmärker denna tidsperiod?
Du har arbetat med momentet men inte nått målen ännu
Du kan beskriva enkla samband mellan olika tidsperioder och vad som gör att Vikingatiden räknas som en egen ”tid”
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder och vad som gör att Vikingatiden räknas som en egen ”tid”
Resor till andra länder
Vikingarna som handelsmän, plundrare och nybyggare
Du har arbetat med momentet men inte nått målen ännu
Du kan beskriva något om vikingarnas resor och vilka områden de besökte, vad de handlade med och hur detta påverkade deras kontakt och kunskap om människor i andra länder
Du kan beskriva vikingarnas resor och vilka områden de besökte, vad de handlade med och hur detta påverkade deras kontakt och kunskap om människor i andra länder
Att leva på vikingatiden
Du har arbetat med momentet men inte nått målen ännu
Du kan dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor förr och för då enkla resonemang kring hur arbete fördelades och hur man skaffade mat.
Du kan dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor förr och för då utvecklade resonemang kring hur arbete fördelades och hur man skaffade mat.
Spår av vikingatiden
Du har arbetat med momentet men inte nått målen ännu
Du kan visa på enstaka spår av vikingatiden i vår tid, tex namn på orter och i våra traditioner
Du kan visa på spår av vikingatiden i vår tid, tex namn på orter och i våra traditioner
Vikingatiden idag
Du har arbetat med momentet men inte nått målen ännu
Du kan enkelt resonera kring bilden av vikingatiden i dag, hur den kan skilja sig åt beroende på vem man frågar (I sverige och i andra länder)
Du kan resonera kring bilden av vikingatiden i dag, hur den kan skilja sig åt beroende på vem man frågar (I sverige och i andra länder)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: