👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2019-01-08 15:16 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
I detta arbetsområde kommer vi lära oss om hur det var att leva förr i tiden. Vi kommer se hur samhället har utvecklat sig genom att jämföra förr och nu.
Grundskola 1 Svenska SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer vi lära oss om hur det var att leva förr i tiden. Vi kommer se hur samhället har utvecklat sig genom att jämföra förr och nu.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Se nedan

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Se nedan

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi pratar om olika likheter och skillnader från förr och nu.
 • Vi samtalar och skriver om hur det var förr i tiden.
 • Eleverna får i läxa att intervjua en äldre person om hur det var att leva och växa upp förr i tiden.
 • I skolan får eleverna redovisa intervjuläxan för varandra. 
 • Vi kommer gå på Mölndals museum med utställning kring hur skolan såg ut förr. 
 • Vi kommer ta del av skildringar av livet förr och nu genom barnlitteratur, filmer och sånger. 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 • Du ska kunna berätta några likheter och skillnader från förr och nu. 
 • Du ska kunna ge ett exempel på hur det var att vara barn förr. 
 • Du skall kunna berätta om kristendomens roll i skolan förr i tiden. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3