👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målformulering - att sätta upp mål och förebygga och förutse risker med fysisk aktivitet

Skapad 2019-01-08 15:18 i Ornäs skola Borlänge
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Ni ska utveckla er förmåga att röra er allsidigt i olika fysiska sammanhang. Att ni ska utveckla er förmåga att planera, praktiskt genomföra och värdera fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Ni ska utveckla er förmåga att förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Innehåll

 

Utifrån det centrala innehållet i kursplanen kommer dessa punkter att beröras:

 

 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter.

 

 • Förebyggande av skador genom t.ex. allsidig träning.

Fler moment kan komma att beröras beroende av målsättning.

 

Hur ska vi göra?

 

 • Vi kommer att tillsammans gå igenom uppgifterna och du kommer att få fundera över kring hur du ska lösa dessa.
 • Du ska sätta upp minst två mål för någon fysisk aktivitet och göra en riskbedömning utifrån vald aktivitet. Dessa två kan ha ett samband. Det första målet ska vara ett konditions- eller styrkemål och det andra ska ha med redskap att göra. Ett tredje kan ha med ett kunskapskrav att göra för att eventuellt nå önskat betyg.
 • Lektioner kommer att kunna användas till att nå målet men beroende på vilket mål du satt upp så kan även fritid behövas.

 

Vad ska du kunna?

 

Du ska kunna sätta upp ett konkret mål där ett ungefärligt datum för redovisning redan är bestämt. Du använder ett test med hög validitet, alltså giltighet. Ditt träningsprogram syftar till att uppnå det uppsatta målet/delmålet. Du ska också visa att du kan förebygga skador, både i ord och handling.

 

Uppgifter finns formulerade i det häfte du kommer att få.

 

Uppgifter

 • Målformulering

 • Målformulering

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
  Idh  A 9