Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

På Bullerbybarnens tid

Skapad 2019-01-08 15:28 i Central enhet Ludvika
Ett litet arbetsområde där vi jämför barns levnadsvillkor förr (kring 1928) och nu utifrån några elevnära aspekter.
Grundskola 1 – 2 SO (år 1-3) Svenska
Med hjälp av berättelser och film om Bullerbybarnen, skrivna av Astrid Lindgren, ska vi lära oss lite mer om hur barn levde förr i tiden. Vad är likt vår tid och vad är olikt?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

För att förstå sin egen tid och vårt sätt att leva är det viktigt att veta något om hur det var att vara barn och leva i vårt land förr i tiden. En del är sig likt, annat har ändrats. Barns liv så på många sätt helt annorlunda ut på Bullerbybarnens tid.

Vi ska ta reda på något om hur barn levde omkring 1928, då berättelserna om Bullerbybarnen utspelar sig; hur bodde de? Hur var deras skola? Vad lekte de?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi läser berättelser och ser på film om Astrid Lindgrens Bullerbybarn. Vi  pratar, läser och skriver om hur de hade det? Finns det likheter med vår tid? Finns olikheter? 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du känner till några skillnader och likheter mellan barns liv förr och nu; vad har blivit bättre? Saknar du något?Du ska kunna lyssna till berättelser och delta i samtal om det lästa.

Hur du får visa vad du kan:

Du lyssnar aktivt och koncentrerat till de olika berättelserna.

Du deltar i samtal om det lästa.

Du återberättar och beskriver dina tankar i egen text och bild.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Hi   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3

Matriser

Sv SO
På Bullerbybarnens tid

Ny nivå
Jämföra förr och nu.
 • SO   3
Eleven kan göra enkla jämförelser mellan förr och nu med hjälp.
Eleven kan göra enkla jämförelser mellan förr och nu.
Deltar i samtal och diskussioner.
 • Sv   3
Eleven är med men lyssnar mest i samtal och diskussioner inom arbetsområdet.
Eleven är med och deltar i samtal och diskussioner inom arbetsområdet.
Förstå en tidslinje
 • SO   3
Förstår en enkel tidslinje med begreppen dåtid, nutid och framtid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: