Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-01-08 15:30 i Gemensamt förskola i Båstad Båstad
Förskola
Vi kommer att prata och läsa böcker om planeter i vårt solsystem, rymdraketer och rymdstationer, titta på bilder, rita egna planeter, måla, skapa med hjälp av olika material, sjunga sånger och dansa, prata om tyngdlöshet i rymden. Kan man åka till månen? Kan man åka till andra planeter?

Innehåll


Vad säger Lpfö?

Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper.

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. 

Forskning

Kärnämnen i förskolan s

Vad ska vi fokusera på?

Planeterna i vårt solsystem och namn på planeterna.

Sång & Musik: Att sjunga sånger om rymden och planeterna. T.ex. Blinka lilla stjärna, Jag är en astronaut m.m.

Natur & Samhälle: Att lära känna vårt solsystem och planeterna. Vi låter barnen upptäcka och utforska olika naturvetenskapliga fenomen. Vi går till biblioteket och söker i faktaböcker.

Bild: Att rita bilder och skapa olika saker som vi pratar om i Temat. Vi låter barnen skapa med olika typer av material och tekniker.

Rytmik: Att genom dans och rörelse kunna berätta om allt som finns i rymden. Vi leker lekar (raketen) och gör rörelser passande till temat. Hur rör man sig i en rymdraket? Tyngdlöshet? Hur går man på månen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: