Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd åk 3, vt -19

Skapad 2019-01-08 15:32 i Ljungskileskolan 4-6 Uddevalla
Grundskola 3 Slöjd

Vi syr reflexer, och sedan små möss och tränar att klippa och att sy för hand. Vi provar på att tova, och pratar om ull. Vi broderar. Vi tar symaskinskörkort, och syr mjukisdjur i olika former.

Innehåll

 

Konkretiserade mål

 

Det här ska vi arbeta med:

 • Tillverka enkla slöjdföremål med handledning.
 • Följa enkla arbetsbeskrivningar och göra enkla skisser.
 • Berättelser som inspiration till slöjdföremål.
 • Olika slöjdmaterial.
 • Jämföra de material du använt i slöjden, och vad som skiljer dem åt.
 • Skilja de olika verktyg och redskap åt som vi använt, och kunna namnge dem.
 • På ett enkelt sätt berätta hur du gått tillväga för att välja färg och form.
 • På ett enkelt sätt beskriva hur du tillverkat ditt alster.
 • På ett enkelt sätt berätta hur ditt alster ska användas.

   

 

Arbetssätt

 • Du kommer att arbeta praktiskt efter instruktioner du får.
 • Du ska få prova, lära dig använda och kunna namnen på textilslöjdens olika redskap som sax, olika nålar, måttband och strykjärn.
 • Genom att sy en reflex och en mus får du välja färg och form och träna klippning och handsömnad.
 • Du ska få prova att brodera.
 • Prova tovning och prata om materialet ull.
 • Ta symaskinskörkort, och använda den nya kunskapen till att sy något litet.

Bedömning

Jag kommer att bedöma :

 • Hur du hanterar slöjdens verktyg och material.
 • Det färdiga alstret samt arbetet som lett fram till det.
 • Din förmåga att berätta om ditt arbete.
 • Din förmåga att planera och ta ansvar för ditt arbete.
 • Samt förmågan att följa de instruktioner som ges.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Textilslöjd åk 3, vt -19

Din förmåga att:

Nivå 1
Nivå 2
Slöjdföremål
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett ganska noggrant sätt.
Du kan tillverka enkla föremål i olika material på ett noggrant sätt.
Använda handverktyg, redskap och maskiner.
Du använder slöjdens redskap och symaskin på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder slöjdens redskap och symaskin på ett säkert sätt som fungerar bra.
Kunna namnge de redskap du använt dig av, och kunna förstå de sömnadsord vi använt oss av.
Kan detta i stort sätt.
Kan använda de ord och uttryck vi träffat på under terminen.
Ge omdömen
Du kan med stöttning ge enkla omdömen om ditt arbete.
Du kan ge enkla omdömen om ditt arbete.
Kombinera färg, form och material.
Du kan med stöttning berätta om dina val.
Du berättar på ett enkelt sätt om dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: