👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny11 Trafiken vt 19

Skapad 2019-01-08 15:34 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 1 SO (år 1-3) Bild Svenska som andraspråk Svenska
Hur tar sig eleverna till skolan? Hur ser trafiken ut i närområdet? Vad är viktigt att tänka på när man rör sig i trafiken?

Innehåll

Utgångspunkt

Centralt innehåll

- Elevernas skolväg och närmiljö.

- Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvanor.

- Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt¨.

 

Konkretisering av målen

- Du känner igen trafikmärken som du behöver när du promenerar i trafiken,  ex. övergångställe och gångbana.

- Du deltar i samtal kring trafiken.

- Du deltar i bilduppgifter kopplat till trafiken.

- Du känner till olika sätt att ta dig till skolan och hur valet kan påverka miljö och hälsa.

- Du känner till varför det är viktigt att använda reflexer.

- Du kan gå över en gata på ett säkert sätt.

 

 

Begrepp

Övergångsställe, trottoar, trafikmärken, trafikregler, fordon, reflex, gångbana och miljö.

 

Genomförande

Vi arbetar i klassrummet, på skolgården och i närområdet. Vi använder oss av samtal, filmer och bilder. Vi promenerar tillsammans i trafiken. Vi arbetar med uppgifter i bild.   

 

Dokumentation och bedömning

Elevernas kunskaper dokumenteras och bedöms via bilduppgifter och via samtal i gruppen, samt med en tipspromenad/workshop, där eleverna får visa sina kunskaper, som avslutning på arbetet.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3