👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid

Skapad 2019-01-08 15:37 i Eriksdalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Historia
”Utan första världskriget skulle bolsjevikerna aldrig ha gripit makten i Ryssland och nazisterna aldrig segrat i Tyskland; utan första världskriget skulle det aldrig ha blivit något andra världskrig, och ingen Förintelse, inte heller något kallt krig, samtidigt som de konflikter som präglat tiden efter 1945 troligtvis heller aldrig skulle ha ägt rum” ( popularhistoria.se/krig/forsta-varldskriget/forsta-varldskriget-en-oundviklig-katastrof .Peter Englund svensk historiker och författare)

Innehåll

   Varför historia?

Påverkar det förflutna våra liv i dag och våra val inför framtiden?

 

Undervisningen i historia ska ge dig  ökade kunskaper om vad som hänt tidigare och hjälpa dig att förstå och påverka det som sker runt omkring dig i dag och i framtiden

Inför kommande arbetsområde är det viktigt att tänka på att undervisningen ska förmedla och klargöra  alla människors lika värde och de demokratiska värderingar som det svenska samhället står för. Se nedan kopplingar till läroplanen
 
Vi startar med första världskriget:
 • orsaker
 • förlopp
 • konsekvenser

 Därefter mellankrigstiden

 • Från demokrati  till diktatur. Hitlers väg till makten
 • det glada 20 talet och 30 talets stora depression
 • Förintelsen och Gulag

 Andra världskriget

 • orsaker
 • händelseförlopp
 • krigets följder

   Du kommer att lära dig:

 •   redogöra för fakta kring  tidsperioder,händelser och centrala gestalter
 •   att använda historiska begrepp
 •  att resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, människors levnadsvillkor och människors handlingar
 • att förklara hur människors praktiska liv men också deras värderingar  kan  påverkas av den tid de lever i.

  Du förväntas vara aktivt deltagande och bedömning av dina kunskaper görs utifrån: 

 • deltagande vid  genomgångar( ställa frågor, anteckna och försöka besvara de frågor som läraren ställer)
 • aktivt deltagande i klass och gruppdiskussioner
 • ansvarstagande arbete med de uppgifter som ges under lektionstid.
 • inlämning av instuderingsuppgifter/frågor
 • läxförhör( skriftliga och muntliga)
 • prov


 

 All information kommer  som vanligt att även ligga på fröken Lena och fröknarna Lina och Lenas hemsida.

Mer detaljerad planering delas via hemsidas samt onenote.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Gr lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Gr lgr11
 • öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9