👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-01-08 15:37 i Sinntorpsskolan F-3 Mölndals Stad
Hur började allt? Vi lär oss om livets uppkomst. Vi söker svar på många frågor som rör rymden.
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Du ska få följa med på ett äventyr i rymden. Du ska få följa med genom tyngdlöshet, svarta hål och stjärnor. Följ med!

Innehåll

Arbetsområden

 • Big Bang
 • Astronauter/ rymdfarkoster
 • Jorden, solen och månen
 • De övriga planeter i vårt solsystem
 • Tidsbegreppens koppling till jordens, solens och månens förhållanden till varandra
 • Stjärnor och stjärnbilder
 • Månens faser
 • Årstidsväxlingar
 • Något om tyngdkraft

Syfte

 • Känna till några planeter i vårt solsystem.
 • Känna till en rymdfärd.
 • Känna till solens betydelse för allt liv på jorden.
 • Känna till begreppet stjärna och någon stjärnbild.
 • Känna till månens faser.

Genomförandet av temat rymden

 • Vi söker fakta om rymden via böcker, internet, iPad- appar,och ser på film.
 • Vi skriver korta faktatexter.
 • Vi använder oss av olika kreativa tekniker och framställer bilder.
 • Studieresa till Universeum.

Kunskapskrav/bedömning

 • Din förmåga att kunna namnge några planeter.
 • Din förmåga att känna till vår galax och namnet på den.
 • Din förmåga att förstår solens betydelse för allt liv på jorden.
 • Din förmåga att känna till att det tar ett år för jorden att ta sig runt sin bana runt solen .
 • Din förmåga att känna till att det tar en månad för månen att röra sig runt jorden.
 • Din förmåga att känna till månens olika faser. 
 • Dokumentera.

Utvärdering och reflektion

Eleven utvärderar muntligt, skriftligt, samt med olika kreativa uppgifter och gemensamma diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3