👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur och växter under vintern

Skapad 2019-01-08 15:40 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Biologi
Hur hittar djuren mat under vintern? Hur kan växter och djur överleva vinterns kyla? Vad betyder dvala och ide? Detta är frågor som du kommer kunna besvara efter detta arbetsområdet.

Innehåll

Utgångspunkt:

 

Begrepp: dvala, energi, frysa sönder, förråd, gryt, ide, isolering, kristall, labyrint, minusgrader, stannfågel, vinterståndare, övervintra

Artlista: blåklocka, domherre, fladdermus, groda, gräsand, grävling, igelkott, kastanj, koltrast, lönn, mullvad, myra, nötskrika, orm, rådjur, rönn, sidensvans, skogshare, sork, talgoxe, uggla, vide, älg, ödla

 

Konkreta mål: Se matris längre ner.

 

Genomförande: 

- Bygga upp en egen begreppslista utifrån begreppen ovan samt bygga upp en bildbank med växter och djur utifrån artlistan.

- Läsa och bearbeta faktatexter, främst utifrån "Koll på NO"

- Lyssna på fakta texter

- Diskutera gruppvis och gemensamt i klass t.ex. hur ormar överlever vintern, varför vide är ludna eller hur en kastanj kan överleva minusgrader.

- Söka information i par om ett av djuren i artlistan ovan. Informationen samlas och sammanställs till en text digitalt och används i en powerpointpresentation som presenteras för klassen.

 

Bedömning: 

- Bedömningen av förmågan att söka och använda information sker utifrån pararbetet och presentationen gentemot matrisen nedan.

- Bedömningen av förmågan att beskriva och förklara hur djur och växter överlever vintern bedöms genom ett prov gentemot nedan.

Uppgifter

 • Faktatext och powerpoint om djur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Bi  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
  Bi  C 6

Matriser

Bi
Naturen på vintern

Ännu inte godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Söka information
Jag har ännu inte visat att jag har förmåga att söka information om hur växter och djur gör för att överleva vintern och använda källor och föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Jag har visat att jag har förmåga att söka information om hur växter och djur gör för att överleva vintern och kan använda källor och föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Jag kan t.ex. ge exempel på varför en källa är användbar eller inte.
Jag har visat att jag har förmåga att söka information om hur växter och djur gör för att överleva vintern och kan använda källor och föra utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Jag kan t.ex. förklara varför jag anser att en källa är användbar eller inte.
Använda information
Jag har ännu inte visat att jag har förmåga att använda mig informationen som jag har tagit fram för att skapa enkla texter av en beskrivande karaktär.
Jag har visat att jag har förmåga att använda mig informationen som jag har tagit fram för att skapa enkla texter av en beskrivande karaktär.
Jag har visat att jag har förmåga att använda mig informationen som jag har tagit fram för att skapa texter av en förklarande karaktär.
Beskriva och förklara
Jag har ännu inte grundläggande kunskaper om hur växters och djur gör för att överleva vintern och kan inte ge exempel eller beskriva detta.
Jag har visat att jag har grundläggande kunskaper om hur växters och djur gör för att överleva vintern och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Ex. vad gör ormar på vinter, hur gör björnarna?
Jag har goda kunskaper om hur växters och djur gör för att överleva vintern och visar det genom att förklara detta och visa på enkla samband, ex. myrornas beteende och vintern eller kastanjeknopparnas sammansättning och vintern. I mina förklaringar använder jag mig av flera biologiska begrepp på ett korrekt sätt.