Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syror och baser

Skapad 2019-01-08 15:40 i Britsarvsskolan Falun
Under några veckor ska vi jobba med grunderna i kemi samt syror och baser. Du kommer att bli säkrare på många begrepp och du kommer förhoppningsvis att få ett nytt språk. Mycket av det du ser och använder i din vardag är kemi och du ska nu även bli säkrare på hantering av bla kemikalier.
Grundskola 7 Kemi
Syror som kolsyra, mjölksyra i filmjölk och citronsyra. Motsatsen är baser. Både syror och baser spelar viktiga roller i kroppen, hushållet och industrin.

Innehåll

Syfte 

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle,
  • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället och naturen.

 Kunskapsmål

Detta ska du känna till efter arbetsområdet avslutats:

- syrors och basers egenskaper

- några vanliga syror och baser och vad de används till

- pH-skalan och hur syror, neutrala lösningar och baser placering i skalan. 

- några vanliga indikatorer och färgerna i sur, neutral och basisk lösning.

 

 

Begrepp:

Syra, bas, indikator, BTB, FFT, neutral, pH- värde, koncentrerad, utspädd, stark, svag, positiv och negativ jon, vätejon, hydroxidjon, kolsyra, citronsyra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, natriumhydroxid, ammoniak, kaliumhydroxid, kalciumhydroxid, kalk, bikarbonat, försurning, oxid

Arbetssätt

Laborationer 
Arbeta med faktatext
Dokumentera laborationer
Genomgångar

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske på skriftliga planeringar av laborationer och laborationsrapporter.

Matriser

Ke
Bedömning syror och baser

Insats krävs
E
C
A
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven ...dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
...enkla...
...utvecklade...
...välutvecklade...
Planera laborationer
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även...enkla frågeställningar och planeringar som det... går att arbeta systematiskt utifrån.
.bidra till att formulera..
..formulera...som det efter någon bearbetning...
..formulera...
Dra slutsatser
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då...slutsatser med ...koppling till kemiska modeller och teorier.
...enkla...viss..
..utvecklade..relativt god
välutvecklade...god..
Felkällor
Eleven för ….resonemang kring resultatens rimlighet och …. på hur undersökningarna kan förbättras.
….enkla… bidrar till att ge förslag..
..utvecklade...ger förslag..
...välutvecklade..visar på nya tänkbara frågeställningar..
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: