👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So- åk 3 Från Forntiden till idag!

Skapad 2019-01-08 15:49 i Fjällbacka Skola Tanum
Lpp om ett moment i SO som handlar om forntiden
Grundskola 3 Svenska SO (år 1-3)
Om du har kunskap om det som har hänt förr i tiden kan du lättare förstå din framtid. Vi gör en resa från forntiden fram till idag.

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

 

Syfte
”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick hur kvinnor och män genom tiderna skapat och förändrat samhällen och kulturer.”

Centralt innehåll, åk 1-3
Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Konkretiserade mål
Eleven ska utveckla

 • sin förmåga att förstå begreppet forntid
 • sin förmåga att förstå en tidslinje från istiden till våra dagar,
 • sin förmåga att skriva om forntiden,
 • sin förmåga att läsa och tolka texter om forntiden.

Eleven skall kunna: 

 • kunna berätta, skriva och jämföra om hur man levde förr i tiden.
 • kunna berätta om hur det var att gå i skolan.
 • kunna fakta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

BEDÖMNING
Kunskapskrav
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Arbetsformer

 • Läsa faktatexter om forntiden
 • Filmer om förr i tiden 
 • Skriva och rita om forntiden. 
 • Göra en tidslinje
 • Intervjua äldre människor 
 • Faktapromenader i samhället och närmiljön. 
 • Lek och samarbete med fadderbarn i förskoleklassen. 

Tillämpning

Textsamtal om faktabok om forntiden. Alla läser gemensamt i mindre grupper tillsammans med lärare och ställer frågor på texten.
Läsa om forntiden på egen hand i SO-bok. Skriva och rita om det de lärt sig.
Titta på filmer om forntiden, t ex ”Rena rama forntiden” och ”Offerfesten”. Samtala, skriva och rita om filmerna. Lek, promenader i närmiljön där vi tittar på äldre hus, fornminnen mm. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3