👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt Divergent

Skapad 2019-01-08 15:56 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
I det här arbetsområdet kommer vi att lära boken Divergent och jobba på att utöka vårt vokabulär, träna på läsförståelse, skriva läsloggar och bokrecensioner!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Läsprojekt Divergent

Läsning

E
C
A
Läsförståelse
Du kan läsa texterna och förstår relativt väl vad de handlar om.
Du kan läsa texterna och förstår väl vad de handlar om.
Du kan läsa texterna och förstår mycket väl vad de handlar om.
Läslogg
Du skriver minst en gång i veckan en liten reflektion kring din läsning.
Du skriver minst en gång i veckan en välutformad reflektion kring din läsning och ställer frågor till texten.
Du skriver minst en gång i veckan en välutformad reflektion kring din läsning, ställer frågor och ifrågasätter texten du läser.

Skrift

E
C
A
Bokrecension
Du skriver en bokrecension som innehåller de viktigaste delarna och berättar om boken.
Du skriver en bokrecension som innehåller de viktigaste delarna, berättar om och reflekterar kring boken.
Du skriver en bokrecension som innehåller de viktigaste delarna, berättar om och reflekterar kring boken. Du problematiserar och ställer frågor till texten, ifrågasätter och analyserar innehållet.
Bearbeta text
Du hjälper en kompis att bearbeta sin text med hjälp av riktlinjerna för kompisrespons.
Du hjälper en kompis att bearbeta sin text med hjälp av riktlinjerna för kompisrespons samt bidrar med hjälp med stavning och formulering.
Du hjälper en kompis att bearbeta sin text med hjälp av riktlinjerna för kompisrespons samt bidrar med hjälp med stavning och formulering. Du hjälper även din kompis med idéer om hur denne kan utveckla sitt skrivande vidare.