👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BÅ Ma år 8 ht18 - TAL - vecka 45-48/49

Skapad 2019-01-08 15:57 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Matematik
Huvudmålet med kapitlet “TAL” är att utveckla talområdet genom att arbeta med negativa tal, potenser och kvadratrötter. I vardagen möter du små och stora tal i olika situationer. Till exempel kan upplösningen på en mobiltelefons kamera anges i megapixlar, minnet i telefonen i gigabyte och tjockleken på mobiltelefonen i millimeter. Du kommer att få arbeta med bl a potenser och potensräkning. Syftet är att du ska kunna använda potenser för att underlätta beräkningar med små och stora tal. Att skriva tal i grundpotensform är bl.a. viktigt för att på ett enkelt sätt ange ett svar med korrekt antal gällande siffror.

Innehåll

Syfte

Aktuellt område ska bidra till att du utvecklar ytterligare kunskaper om matematik och matematikens användning. Det ska också bidra till att du ökar din tilltro till din egna förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Du ska också få mer kunskap för att kunna lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat.

Mål - kursplan

 • reella tal och deras egenskaper samt användning i vardagliga och matematiska situationer
 • talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal
 • centrala metoder för beräkningar med tal vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik
 • potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix

Ansvar och inflytande

Under lektionerna kommer vi till stor del att arbeta med gemensamma genomgångar samt beräkningsuppgifter och aktiviteter. Det är viktigt att ligga i fas med tidsplaneringen! Om du är sjuk eller ledig måste du ta ett eget ansvar för att ligga i fas.

Kom till lektionerna väl förberedd genom att ha gjort hemuppgifter, så som räkneuppgifter och filmtittande, samt ha med dig eventuella frågeställningar som dykt upp. Tänk på att matematik är mängdträning, vilket innebär räkna, räkna och åter räkna! Oavsett om du behöver träna eller vill utmana/utveckla dig, så behöver du göra matematik utöver de tre lektionerna i veckan. Detta innebär att räkna matte på hemmaplan. Det är eget ansvar som gäller upptill mitt stöd och min hjälp, för ju mer tränad och förberedd du är, desto bättre kommer matten att kännas.

Ett tips är att gå på Mattestugan varje tisdag :-)

Genomförande

Under detta avsnitt använder vi oss av följande moment:

 • Planering
 • Lärarledda genomgångar/diskussioner
 • Gruppaktiviteter/Diskussionsuppgifter
 • Filmklipp
 • Träningsuppgifter i matematikboken, MatteAppen, övningsblad m.m 
 • Boken finns inläst på inläsningstjänst, ILT

Du har tre alternativ att välja på när det kommer till uppgifter;

 1. Övningsblad + nivå 1 i ma-boken (basic)
 2. Nivå 1 och 2 i ma-boken (basic+)
 3. Nivå 2 och 3 i ma-boken (basic+ + utmaning)

Känns inte materialet som finns att tillgå rätt för dig? För svårt? För lätt? Inte tillräcklig mängd? Påtala detta till mig så fixar jag material enligt dina önskemål. 

Bedömning

Under detta arbetsområde kommer dina kunskaper att bedömas utifrån:

 • ett aktivt deltagande i samtal, diskussioner och aktiviteter på lektioner
 • två enskilda bedömningstillfällen under vecka 48/49 - datum bestäms tillsammans med undervisande lärare

Del 1: metod + problemlösning

Del 2: begrepp + resonemang

Del 1 + del 2 : kommunikation

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga inom följande kunskapskrav:

Bedömning del 1

Metod
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom områdena:

Vecka 45 

□ 1.1 - Negativa tal

Vecka 46

□ 1.2 - Addition och subtraktion med negativa tal

□ 1.3 - Multiplikation och division med negativa tal

□ 1.4 - Potenser

Vecka 47

□ 1.5 - Multiplikation och division med potenser

□ 1.6 - Kvadratrötter

□ 1.7 - Stora och små tal med tiopotenser

Vecka 48

□ 1.8 - Prefix och gällande siffror + förberedelse inför bedömningstillfällena

OBS! Tänk på att ha koll på tidigare områden.

 

Problemlösning
Du kan lösa olika problem med hjälp av matematik samt värdera och motivera valda strategier och metoder. Du kan även använda flera olika metoder för att lösa ett och samma problem (alternativa tillvägagångssätt).

 

Bedömning del 2

Begrepp
Du har kunskaper om de matematiska begreppen samt kan använda och förklara matematiska begrepp samt se samband mellan begrepp.

negativa tal positiva tal motsatta tal naturliga tal hela tal rationella tal irrationella tal reella tal potens bas exponent kvadratrot tiopotens grundpotens prefix närmevärde gällande siffror

(se Begreppslista s. 44 i matteboken)

 

Tips på att träna begrepp:

□ Negativa hela tal + repetition http://webbapp.liber.se/matematikboken-x/#/1-tal-och-rakning

□ Repetition http://webbapp.liber.se/matematikboken-x/#/2-stort-smatt-och-enheter

□ Potenser och tiopotenser http://webbapp.liber.se/matematikboken-y/#/2-brak-potenser

□ Negativa tal och potenser http://webbapp.liber.se/matematikboken-z/#/1-taluppfattning-och-tals

 

Resonemang
Du kan 
förklara, resonera och motivera tillvägagångssätt och olika lösningsförslag samt om resultaten är rimliga i förhållande till frågeställningen med hjälp av matematiska begrepp och metoder. Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala, resonera, motivera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

 

Bedömning del 1 + del 2

Kommunikation
Du kan använda matematiska uttrycksformer för att samtala, resonera, motivera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften och i den skriftliga redovisningen använder du matematiska uttryck som passar ihop med situationen och målet.

 

Filmlista

* Talmängder 

  https://www.youtube.com/watch?v=DTkXAYQkQmg

  https://www.youtube.com/watch?v=EOkYDgmRU5w

 

BONUS! Talsystemet - tiosystemet och binära talsystemet

  https://www.youtube.com/watch?v=m9Ol2IbhTbc&index=11&list=PLC0uA88O8pF-aMdji9Q4syGxizBTtkXYK

 

* Negativa tal

  Introduktion: https://www.youtube.com/watch?v=U9DGfqWKiRM

  https://www.youtube.com/watch?v=GD_Pb5-6XZI

  Addition och subtraktion: https://www.youtube.com/watch?v=PmEGwy8VZOc

  Multiplikation: https://www.youtube.com/watch?v=yr6kuy3-Kfw

  Division: https://www.youtube.com/watch?v=LKszbG9Aq-c

 

* Tal i potensform

  Introduktion: https://www.youtube.com/watch?v=FiUHqGnOS9U

  Räkna med potenser: https://www.youtube.com/watch?v=CxL8gktASxE

  Tiopotenser: https://www.youtube.com/watch?v=c7twE98DEak&list=PLC0uA88O8pF-pP0bzaT72DxpFWUDo2zlS

  Grundpotensform: https://www.youtube.com/watch?v=0QahtBIa2Ds&index=2&list=PLC0uA88O8pF-pP0bzaT72DxpFWUDo2zlS

  Räkna med tiopotenser: https://www.youtube.com/watch?v=4jKma_NypPQ&list=PLC0uA88O8pF-pP0bzaT72DxpFWUDo2zlS&index=3

  Räkna med grundpotensform: https://www.youtube.com/watch?v=eKLIYgprsmU&list=PLC0uA88O8pF-pP0bzaT72DxpFWUDo2zlS&index=4

 

BONUS! Potenser med negativ exponent

   https://www.youtube.com/watch?v=V3JxUvovJPU&list=PLC0uA88O8pF-pP0bzaT72DxpFWUDo2zlS&index=5

 

* Tal i kvadrat och kvadratroten

  Introduktion: https://www.youtube.com/watch?v=W0HkwbB-gP8

  Räkna med kvadratrötter: https://www.youtube.com/watch?v=lNtYdJAEBY4

 

* Prefix

  Repetition: https://www.youtube.com/watch?v=HrlF7EpzSWs

  Nytt: https://www.youtube.com/watch?v=tKvG8hjM5j0

 

Extra filmstöd

Matteboken XYZ: http://www.matematikbokenxyz.se/elever1/filmer1.html

Utifrån Prio8-boken: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmwZRQqL38s3dpN0dvE7BzHOyMgbNR27p

Matriser

Ma
Matematik - Tal - år 8, ht18

Del 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Metod (M)
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du saknar tillräcklig förmåga att göra uträkningar, lösa rutinuppgifter och välja passande metod.
Du kan göra uträkningar och lösa rutinuppgifter på ett ganska bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar på ett bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med gott resultat.
Du kan göra uträkningar på ett mycket bra sätt samt att du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna. Du kan även lösa rutinuppgifter med mycket gott resultat.
Problemlösning (P)
Lösa givna problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du saknar tillräcklig förmåga att ta dig an ett matematiskt problem.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder/strategier som passar mycket bra för att lösa problemen.

Del 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Begreppsförståelse (B)
Kunskaper om de matematiska begreppen samt att använda och förklara matematiska begrepp och se samband mellan begreppen inom både det berörda arbetsområdet samt andra områden
Du saknar tillräckliga baskunskaper om de matematiska begreppen inom detta arbetsområde.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner väl.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom detta arbetsområde och visar det genom att du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer på ett effektivt sätt. Samt att du kan se samband mellan olika matematiska begrepp och att du beskriver begrepp med ett korrekt matematiskt språk
Resonemang (R)
Resonemang om rimlighet i svar/lösningar samt förmågan om att resonera/motivera
Du har svårt att bedöma om svaret är rimligt i förhållande till problemet/uppgiften samt har bristande kunskap i att motivera/förklara varför det är rimligt eller inte.
Ditt resonemang/din motivering är knaper, saknar viss information.
Ditt resonemang/din motivering är tydlig och matematisk.
Ditt resonemang/din motivering är utvecklad och matematiskt bevisande.

Del 1 + 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Kommunikation (K)
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala, resonera, motivera och redogöra för frågeställningar, metoder, beräkningar och slutsatser
Du saknar tillräcklig förmåga att redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften. Skriftlig redovisning saknas eller är svår att följa då flera steg i lösningen saknas.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett ganska bra sätt. Den skriftliga redovisningen går att följa, men saknar vissa steg i lösningen. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar ganska bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett bra sätt. Den skriftliga redovisningen innehåller alla steg i lösningen och går att följa. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och målet.
Du kan redogöra för ditt sätt att lösa uppgiften på ett mycket bra sätt. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerad och alla steg i lösningen förklaras. Du använder begrepp, bilder, tabeller och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet.