👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 3. Vt-19. Idrott och hälsa

Skapad 2019-01-08 16:03 i Apelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Idrott och hälsa
Vi fortsätter vårt arbete med att utmana kroppen i olika rörelser. Under vårterminen kommer vi arbeta med redskapsgymnastik, bollspel, orientering och motorik. Vi kommer även att ha en del lektioner utomhus när vädret blir bättre.

Innehåll

Vi kommer under vårterminen arbeta med olika teman inom lekar och spel, motorik, orientering, allemansrätten och friluftsliv. 

Förmågor/syfte

 • Röra på sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och anda fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.
 • Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Undervisning/hur?

 • Idrottsundervisning inomhus och utomhus
 • Teoretiska inslag och diskussioner
 • Idrottsdagar

Bedömning - jag kommer bedöma...

 • elevens förmåga att anpassa sina rörelser till olika lekar, spel och idrotter. 
 • elevens förmåga att orientera och använda kartan som ett hjälpmedel.
 • elevens samtal kring upplevelsen av lektionen och dess innehåll. 
 • elevens förmåga att anpassa sig till uteidrott och friluftsliv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Åk 3. Vt-19. Idrott och hälsa

Godtagbara kunskaper
Lekar och spel
Du kan delta i enklare spel och idrotter i olika miljöer och varierar dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du kan visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar, spel och idrotter.
Motorik
Du anpassar dina rörelser till olika grovmotoriska rörelser, exempelvis hoppa, springa, klättra, rotera, balansera och åla.
Friluftsliv
Du visar att du anpassar dina rörelser till naturen. Du visar att du har en god förståelse för allemansrätten.
Orientering
Du visar att anpassar kartan efter verkligheten. Du visar att du hittar kontroller i idrottshallen och på skolgården.