👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMSAM1a2

Skapad 2019-01-08 16:25 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Samhällskunskap

Innehåll

Vecka 2-5 Arbetslivet

Vecka 5-8 Ekonomins grunder

Vecka 15-23 Ideologi och makt

Uppgifter

 • Samhällsekonomi

 • Arbetsrätt I dag

 • Lag och rätt fortsättning

 • Välfärdssamhället fortsättning

 • Lag och rätt

 • Seminarium/prov samhällsekonomi

 • Välfärdssamhället

 • Inlämning ideologier

 • Arbetsrätt Historia

 • Arbetsrätt Yrkesvärdering

 • Arbetsrätt Facket

 • Ideologi: fortsättning

 • Ideologi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  Sam  -
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
  Sam  -
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -

Matriser

Sam
SAMSAM1a2

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Samhällens organisation - redogöra och analysera samhällsförhållanden och bakomliggande idéer.
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Aspekt 2
Samhällens organisation - förklara samband och dra slutsatser om likheter och skillnader.
I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation.
Aspekt 3
Samhällens organisation - redogöra för historiska förutsättningar och samhällsförhållandens påverkan på och av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Aspekt 4
Samhällsfrågor - analysera och identifiera orsaker och konsekvenser.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. .
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.
Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser.
Aspekt 5
Samhällsfrågor - använda begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Aspekt 5
Samhällsfrågor - diskutera orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar.
Eleven diskuterar översiktligt orsaker och konsekvenser samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Eleven diskuterar nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna.
Aspekt 6
Samhällsfrågor - ge argument för och värdera andras ståndpunkter.
Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
Aspekt 7
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Aspekt 8
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.