👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage

Skapad 2019-01-08 16:30 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Att kunna skriva ett reportage och inspirera människor omkring dig är en bra egenskap. Under några lektioner kommer vi att lära oss tillsammans genom kamratrespons att skriva bra reportage.
Grundskola 6 Svenska
Vi kommer under några lektioner att träna på och utveckla er förmåga att skriva. Denna gång ska vi träna på att skriva reportage. Reportage är en längre journalistisk berättelse.

Innehåll

Syftet med området

Syftet med att skriva är att du ska:

 • utveckla förmågan att formulera dig skriftligt
 • anpassa språket i din text efter att det är ett reportage och efter den som ska läsa texten.
 • utveckla förmågan att använda en meningsbyggnad som passar den text du skriver, stava rätt samt använda korrekt skrivregler 

 

Arbetssätt

Vi kommer under arbetet läsa och analysera andras reportage samt skriva ett eget reportage. Vi kommer att gå igenom hur reportaget är uppbyggt samt hur man ger varandra respons på reportaget.

 

 

Kunskapskrav och bedömning

Se nedan

Uppgifter

 • Att skriva reportage

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Lärandematris Reportage

Jag

--------------->
--------------->
-------------->
har en röd tråd genom reportaget
skriva texter med … fungerande struktur
Texten har en tydlig början och innehållet hänger ihop med början. i huvudsak
Texten har en tydlig början och ett slut. Innehållet i texten håller ihop. relativt väl
Texten har en tydlig början och ett tydligt slut samt en röd tråd genom hela reportaget. väl
skriver med varierat språk
skriva texter med… språklig variation
Använder minst två olika ord för samma sak på två ställen. viss
Använder olika ord för samma sak på flera ställen i texten. Varierar språket förhållandevis god
Varierar ordval genom hela texten. god
kombinerar text med bild
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett... sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Väljer ut en bild som passar med texten. i huvudsak fungerande
Väljer ut en bild eller liknande som gör att läsaren förstår mer av texten. ändamålsenligt
Väljer flera bilder eller annat som förstärker texten och gör den mer intressant att läsa ändamålsenligt och effektivt
har med de viktigaste delarna i ett reportage
… användning av ämnesspecifika ord och begrepp
har en rubrik, ingress och brödtext och en bild. viss
har också med mellanrubriker, bildtext, pratminus, citat. relativt god
citerar korrekt, använder pratminus på rätt ställen samt kan förklara vad de olika delarna i ett reportage innebär och hur det gör texten roligare att läsa. god