👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering historia - tidiga civilisationer

Skapad 2019-01-08 16:37 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Nu ska vi lära oss mer om de första utvecklingsstegen för människorna och uppkomsten av de första civilisationerna.

Innehåll

Veckoplanering, historia åk 7 ht18/vt19

Sidhänvisningar och uppgifter till boken Levande historia åk 7.

 

Bildresultat för levande historia 7v. 50-51

Samlare-jägare-fiskare

       Människa blir människa läs s. 4-6

       Svara på fråga 1, 2 på s. 6

       Vad gjorde människan till människa läs s. 7-8

       Svara på fråga 1, 2, 3 på s. 8

       Olika roller för kvinnor och män läs s. 9-10

       Svara på fråga 1, 2 + 1, 2 på s. 10

       Repetera med fråga 3a, 3b, 6, 7, 8 på s. 11

 

Begrepp: Homo sapiens sapiens, samlare, jägare, arbetsfördelning, samhälle, Neanderthalare, nomad, redskap.

 

Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring):

Du ska kunna beskriv hur de första människorna i jägar- och samlarkulturer levde.

·         Berätta om viktiga framsteg i människans utveckling.

-          Elden, språket, redskapen.

·         Hur dom bodde.

·         Hur dom skaffade sig mat.

·         Vilka uppgifter kvinnor respektive män hade.

 

v. 2-3

Människan blir bonde

       Röda tråden läs s. 12

       Växter och husdjur läs s.13-15

       Svara på fråga 1, 2, 3 + 2 på s. 15

       Varför bli bonde? Läs s. 16-17

       Svara på fråga 1, 2 + 1, 2  på s. 17

       Människan förändrar jorden läs s. 18-19

       Svara på fråga 1, 2 + 2 på s. 19

       Repetera med fråga 1-5, 7, 2, 3a, 3b på s. 21

 

Begrepp: Bofast, åker, jordbruk, husdjur/tamdjur, förädling/husdjursförädling, livsmiljö, svedja, fördelning/fördelad, svedjebruk, mylla, urval.

 

Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring)

Du ska kunna berätta om hur och varför människan blev bofast och började utveckla jordbruket.

Du ska kunna förklara hur människornas sätt att leva förändrades när de började odla jorden.

·         Hur dom bodde.

·         Hur dom skaffade sig mat.

-          Första åkrarna

-          Jordbruk ger mer mat.

-          Husdjur, husdjursförädling

·         Hur familjerna såg ut.

·         Förklara vilka fördelarna var med att bli bofast.

 

v. 4-6

De första städerna

       Röda tråden läs s. 22

       Från byar till städer läs s. 23-25

       Svara på fråga 1-3 + 1 på s. 25

       Uruk – den stora staden läs s. 26-27

       Svara på fråga 1a, 1b på s. 27

 

       Klassamhället bildas läs s. 28-29

       Svara på fråga 1-3 + 1-2  på s. 29

 

       Skrift, räknekonst och hjul läs s. 30-33

       Svara på fråga 1-4 på s. 33

       Metallerna läs s. 34-35

       Svara på fråga 1-2 + 1-2 på s. 33

       De stora bakslagen läs s. 36-37

       Svara på fråga 2 + 1 på s. 37

 

       400 år i Mesopotamien läs s. 38-39

       Svar på fråga 1-3 + 1-2 på s. 39

 

       Repetera med fråga 1-3, 5, 7, 8, 10, 13, 14 + 2, 4, 5, 8 + 4, 5, 9 på s. 40-41

 

       Röda tråden läs s. 42

       Egypten läs s. 43-45

       Svara på fråga 1-3 på s. 45

       Röda tråden läs s. 56

       Kina läs s. 57-59

       Svara på fråga 1-3 på s. 59

 

Begrepp: Civilisation, högkultur, konstbevattning, flodkulturer, Sumererna, Mesopotamien, Eufrat, Tigris, Uruk, stadsstat, härskare, skatt, tempel, marknad, byteshandel, yrke, specialisering, metaller, samhällsklasser, klassamhälle, överklass, medelklass, underklass, slavar, ämbetsmän, hantverkare, kilskrift, miljöförstöring,

 

Mål (det du ska kunna förklara och resonera kring)

Du ska kunna berätta om var i världen de första civilisationerna utvecklades och resonera kring varför de utvecklades just där.

Du ska kunna förklara vad som menas med en civilisation och vad som krävs för att ett samhälle ska anses vara högutvecklat.

 

·         Beskriv kopplingen mellan flod, mat och yrken.

-          Geografiskt läge vid vatten ->Konstbevattning -> överskott av mat -> yrken

·         Redogöra för vad som kännetecknar en högkultur.

-          Överproduktion av mat, yrken/specialiseringar, fungerande arbetsfördelning, ledare/centralmakt, skriftspråk, lagar, skatter, klassamhälle, religion, uppfinningar, räknekonst, metaller.

 

 

 

v. 6

Prov

Ø Du ska kunna förklara hur människornas sätt att leva förändrades när de började odla jorden.

Ø Du ska kunna berätta hur och var i världen de första civilisationerna/högkulturerna utvecklades och resonera kring varför de utvecklades just där.

Ø Du ska kunna förklara vad som menas med en civilisation/högkultur och vad som krävs för att ett samhälle ska anses vara en civilisation/högkultur.

 

Prov 7/2

 

 

Kunskapskrav:

 

                            E

                     C

                        A

Historiska begrepp.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Jämförelser mellan jägar- och bondesamhällen.

 

Högkulturers framväxt och utveckling.

 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Diskussionsfrågor till provet i historia