Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrken

Skapad 2019-01-08 16:37 i Sandbackaskolan Kungälv
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Vi kommer under detta arbete att få en inblick i olika yrken och vad det finns för olika arbetsplatser i närområdet.

Innehåll

Syfte och mål:

Du ska efter avslutat arbetsområde kunna:

 • berätta om några verksamheter och yrken i närområdet

Arbetssätt:

 • du kommer tillsammans med klassen att prata om och skriva upp yrken som vi känner till
 • du kommer att intervjua någon vuxen hemma om hans/hennes yrke och presentera intervjun för några klasskamrater
 • du kommer i en mindre grupp att ta reda på mer om ett yrke och presentera för klasskamrater
 • du kommer att se på film om yrken
 • du kommer att få fundera över ditt drömyrke
 • Lekar ex; charader

Bedömning:

Bedömning av dina kunskaper kommer ske utifrån:

 • du ska delta aktiv under lektionerna och de aktiviteter vi gör under arbetets gång
 • du ska känna till några yrken som finns i närmiljön
 • du ska kunna berätta för en mindre grupp om en intervju du har gjort
 • du ska tillsammans med några klasskamrater ta reda på fakta om ett yrke och göra en presentation

Ämnesspecifika begrepp:

yrken, arbetsplats, arbetsuppgifter, arbetsmiljö, jobb, arbete

Uppgifter

 • Yrken: dra streck ord+bild

 • Grupparbete frågor

 • Intervjufrågor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
Yrken

På god väg
Uppnått
Du kan nämna några arbetsplatser och yrken som finns i ditt närområde.
 • SO   3
Du kan intervjua och berätta om din intervju för en mottagare.
 • SO   3
Du har deltagit aktivt i grupparbete.
 • Sv   3
 • Sv   3
 • SvA   3
 • SO   3
 • SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: