👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 2

Skapad 2019-01-08 16:45 i Rödsleskolan Oskarshamn
Grundskola F – 3 Svenska Musik NO (år 1-3)
Vi arbetar med tema Rymden under första delen av vårterminen 2019.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet Rymden är: 

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra.

Månens olika faser.

Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. 

Känna till berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

 

 

Arbetssätt och undervisning

Vad?

Vi kommer att lära oss om Big Bang, universum och vår galax Vintergatan.

Vi kommer att lära oss om solen, planeterna och månen, hur de rör sig i förhållande till varandra.

Vi kommer att lära oss om olika stjärnbilder och eleverna får lära sig sitt eget stjärntecken.

Vi kommer att lära oss om varför vi har årstider och hur det blir natt och dag.

Vi kommer att få höra om vad man förr i tiden hade för tankar och berättelser kring stjärnor och rymden.

Vi kommer att få lära oss om de första rymdresorna och hur astronauter arbetar i rymden idag.

 

Hur?

Vi kommer att läsa faktatexter och jämföra dem.

Vi kommer att skriva faktatexter tillsammans i grupp och enskilt.

Vi kommer att titta på film.

Vi kommer att skriva egna faktatexter om planeterna på Chromebooks och redovisa muntligt.

 

 

Visa vad du lärt dig

Du kommer att få ett skriftligt prov där du visar vad du har lärt dig om rymden.

Du ska muntligt kunna berätta om hur det kommer sig att vi har årstider och hur solen och andra stjärnor, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.

Du ska tillsammans med din grupp/kompis leta fakta om en planet. Den skriver ni om och redovisar inför klassen.

Du samlar arbetet i en rymdbok.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3