👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Materia, Värme och tryck år 7. Lgr 11

Skapad 2019-01-08 16:45 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Du kommer att lära dig bl a om begreppen; materia, densitet och ytspänning
Grundskola 7 – 9 Fysik
Du kommer att lära dig om begreppen; materia, densitet och ytspänning. Arkimedes princip. Värmelära och tryck ingår också i arbetsområdet där du får lära dig om viktiga begrepp så som växthuseffekt och partikelmodellen.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Arbetssätt och undervisning

Gemensamma genomgångar, laborationer och diskussioner.

Visa vad du lärt dig

 Materia: Begrepp: Materia, Massa, Volym, Atom, Molekyl, Ytspänning, Densitet och Arkimedes princip

- Sätt att ta reda på massa och volym hos olika föremål samt enhetsomvandlingar.

- Tre aggregationsformer; fast, flytande och gas form (fas) s 115.

 

Värme: Begrepp: värmeledning, strålning, strömning, växthuseffekten, Smältning/stelning, Ångbildning/kondensation, , vatten. s 98-111. Partikelmodellen s 114-115.

När det gäller smältning/stelning, ångbildning/kondensation vill vi att du kan förklara vad som händer i de olika stegen på bilden i fysikboken sid 115.

 

Tryck: Begrepp: Tryck i vatten och luft. s 124.132

 

.

Tidsram

Kunskapskontroll v

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik: Materia, år 7. Lgr 11

E
C
A
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, (universums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, (universiums uppbyggnad och utveckling) och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Fysikaliska modeller, partiklar & strålning
Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.