Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Familj-yrken-pengar

Skapad 2019-01-08 16:48 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 1 – 3 Samhällskunskap Historia Bild
I detta tema kommer du att få lära dig om hur olika familjer kan se ut och olika platser att bo på. Du kommer också att få lära om olika yrken och servicemöjligheter i närområdet samt vad några saker kostar och olika sätt att betala. Slutligen kommer du också att titta på likheter och skillnader mellan förr och nu.

Innehåll

Mål för arbetet

  • Känna till hur olika familjekonstellationer kan se ut och orsaker till varför man bor där man bor.
  • Känna till olika yrken och service i närområdet.
  • Känna till på vilka olika sätt man kan betala och vad några vanliga varor kostar.
  • Kunna göra några enkla jämförelser mellan förr och nu.

Undervisning

  • Du kommer i grupp få skapa en familj som ni ger namn, boende och yrken.
  • Du kommer få gå på en promenad i närområdet för att se vilka yrken och service som finns.
  • Du kommer få se filmer om skolan och tiden i början av 1900-talet och göra ett VENN-diagram där du i grupp gör jämförelser förr-nu.
  • Du kommer få se filmer som förklarar pengar och lön.
  • Du kommer i din grupp att få skapa fredagsmys till "din familj" för att ta reda på vad och olika sätt att betala på.

Elevinflytande

  • Mycket praktiskt arbete. 

 Bedömning

  • Din förmåga att skapa bilder som stärker budskapet.
  • Din förmåga att delta aktivt i diskussioner och visa vad du känner till om målen med arbetet.
  • Du kommer också att visa vad du kan i ett Kahoot.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
    Bl
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
    Hi
  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
    Sh
  • Centralt innehåll
  • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
    Bl  1-3
  • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
    Bl  1-3
  • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
    Sh  1-3
  • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
    Sh  1-3
  • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
    Sh  1-3
  • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
    Sh  1-3
  • Yrken och verksamheter i närområdet.
    Sh  1-3
  • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
    Sh  1-3
  • Kunskapskrav
  • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
    Bl  E 6
  • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
    Bl  E 6
  • Eleven beskriver även några olika betalningsformer och anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
    Sh   3
  • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
    Sh   3
  • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
    Sh   3
  • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
    Sh   3
  • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
    Sh   3
  • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
    Sh   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: