Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Health

Skapad 2019-01-08 17:04 i Aspenskolan Tierp
Grundskola 7 – 9 Engelska
Momentet inriktar sig mot följande förmågor: förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter formulera sig och kommunicera i tal och skrift använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Innehåll

Syftet med undervisningen är att stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Mål

 • Momentet inriktar sig mot följande förmågor:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Undervisning

På lektionerna kommer du att:

 • Läsa olika slags texter om hälsa

 • Lyssna på olika slags texter om hälsa

 • Prata om olika typer av hälsoproblem

 • Arbeta med olika typer av skrivuppgifter om hälsoideal.

 • Ordkunskap - glosor

Förmågor

På lektionerna kommer du att öva:

 • Kommunikativa förmågan: att resonera, diskutera, bemöta argument, ställa och besvara frågor, att kunna berätta vad man tycker, skapa texter och andra framställningar.

 • Begreppsförmågan; kunna begrepp i olika sammanhang, hur de hör ihop, betydelse.

Bedömning

Bedömning kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet har avslutats. Bedömning kommer att grundas på hur du visar förståelse, samt muntlig och skriftlig förmåga genom de uppgifter som vi arbetar med. Du kommer att få återkommande respons i klassrummet och även via Unikum på vad du kan utveckla vidare.

Chapter: Health 

Textbook 

Workbook 

Homework 

 

Fit and healthy for life  

Week: 45 

p. 38  39  

p. 38 nr 1 

p. 39 nr 4 

p. 42 nr 10 

p. 52  nr 26 – listening  

Grammar p. 60 - 61 

Confessions of an addict  

Week: 46 

 

p. 40 -42  

p. 43 nr 11 

p. 55 nr 31 

Grammar p.62-63 

The Olympic games  

Week: 47 

p. 43  

p. 50 nr 21 

 

Make a PowerPoint about a Paralympic sport.  Hold an oral presentation. 

Grammar: p. 64-65 

The (un)healthy ideal 

Week: 48  

p. 44- 45 

p. 45 nr 13 

p. 50 nr 22 

p. 58 nr 42 – hand in 

Grammar: p. 66-67 

Skin  

Week: 49 

p.48 -49 

p. 40 nr 6 

p. 46 nr 14 

Grammar: p. 68-69 

Why do we sleep 

Week: 50 

p. 50 - 51 

p. 46 nr 15 

p. 59 n46 – hand in  

Grammar: p. 70-72 

Mr Hassler 

 

Week: 2 

p. 52 – 53 read out loud  

p. 47 nr 16 

p. 54 nr 30 

p. 57 nr 38 

 

To live before I die 

Week 3 

p. 54 - 57 

p. 48 nr 17 

p. 56 nr 31 

 

Perfect Kessa  

Week 4 

p. 58 - 62 

p. 49 nr 19 

p. 57 nr 39 

 

 

 

Week 5.  

Written assignment for perfect Kessa 

Give two arguments about why teenagers should read this book? 

Ask one of the characters in the book a question that you want an answer to. 

If you were to change one thing in the book, what would you change? 

Do you think that the book could be a good movie? Why? Why not? 

Summarize the book in five sentences. 

Exam 2  

 

 

 

exam ch 2.

Uppgifter

 • Review: perfect Kessa

 • Essay Letter

 • Exam ch 2 Health

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: