Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyordslistan 2018

Skapad 2019-01-08 18:04 i Britsarvsskolan Falun
Texterna och frågorna finns i Läspasset Fakta.
Grundskola 7 Svenska Svenska som andraspråk
Varje år sammanställer institutet för språk och folkminnen en lista över nya ord och uttryck från det gångna året. Listan publiceras på institutets webbplats och i tidskriften Språktidningen. Orden är inte alltid helt nya men de har ökat i användning eller varit aktuella under året. Nu passar vi på att samtala om och diskutera språkutveckling och språkbruk utifrån bland annat 2019 års nyord. Arbetet avslutas med en läsförståelse som kommer att bedömas. Du ska du få läsa nyordslistan för 2004 - både ord och förklaringar. Därefter kommer du att få ett antal frågor till texten. Du kommer dessutom att få läsa en text som heter När ficklade du senast? Den handlar om språk och hur nya ord kan skapas.

Innehåll

Syfte

Samtala om och diskutera hur

 • språket utvecklas och förändras och varför nya ord tillkommer.
 • vi använder oss och påverkas av ord och uttryck i olika situationer och sammanhang

samt

 • öva på att sammanställa och presentera innehåll.
 • utveckla läsförmågan

Arbetssätt

 •  Öva på och lära sig orden tillsammans (para ihop, Quizlet).
 •  Vad är viktigt att tänka på när man presenterar något? Genomgång med exempel.
 •  Förbereda och genomföra en presentation i par/grupp; söka och sammanställa information och använda bilder.

Bedömning

 • Presentationer med kamratbedömning utifrån lärandematris och "Two Stars and a Wish". 
 • Läsförståelse; Nyordlistan 2004 och När ficklade du senast? 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Nya ord i språket, till exempel lånord.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Läspasset Fakta: Nyordlista 2004

Fråga 1-6 (12p)
0-8
9-11
12

Sv SvA
Läspasset Fakta: När ficklade du senast?

Fråga 1-5 (9p)
0-5
6-8
9

Sv SvA
Nyordslistan 2019 - Muntlig redovisning

Frånvarande
Ej genomfört
Genomfört
Muntlig redovisning - Presentation
 • Sv  7-9
 • Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: