Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text och tal

Skapad 2019-01-08 19:04 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Ett arbetsområde där du övar på förmågan att skriva argumenterande texter och att muntligt presentera och argumentera med hjälp av retorik. Innehållet knyter an till arbetsområdet i religion om etik, som löper parallellt.
Grundskola 8 – 9 Religionskunskap Svenska
Idetta arbetsområde kommer du att öva på att argumentera såväl skriftligt som muntligt. Du får öva på hur du bygger upp en argumenterande text och hur du bygger ett argumenterande tal/ en presentation med hjälp av retorik. Retorik betyder talekonst och är läran om hur man talar inför andra. Det handlar om att övertyga andra människor och för att göra det kan man ta till olika knep. Du kan försöka skapa förtroende hos din publik, tala till deras förnuft eller vädja till deras känslor.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Centralt Innehåll

Arbetssätt och undervisning


Lärarledda genomgångar där du ges möjlighet att lära hur man bygger upp en argumenterande text och ett argumenterande tal/ en presentation och som stöd får du också läsa och se exempel på argumenterande texter och argumenterande tal.

Du kommer att få lära dig om partesmodellen och dess delar: intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria och actio. Att övertyga genom etos, pathos och logos och om olika stilfigurer.

Öva på att argumentera och använda stilfigurer och retoriska grepp.

Skriva en argumenterande text.


I classroom finner du modeller, exempel, övningar, mallar,

Visa vad du lärt dig

-Argumenterande text. Läraren kommer överens med klassen om inlämningsdatum

-Hålla ett argumenterande tal/ en presentation och delta i en debatt (genomförs under vt 19)

Tid

v. 2-7

Bedömning

Bedömning sker utifrån aspekten skriva och aspekten tala i kunskapskraven.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: