👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden år 1100-1500

Skapad 2019-01-08 19:35 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola 4 – 6 Historia
Medeltiden är en spännande och viktig del av vår historia och ni kommer upptäcka och lära er om hur människors liv såg ut och hur samhället och länders gränser förändras. Ni får tittar närmare på historiska händelser och personer, och hur människor har tyckt och tänkt om de olika delarna under åren som gått efter medeltiden.

Innehåll

Våra mål

Du ska kunna:

 • historiska förhållande, händelser och viktiga personer under medeltiden. 
 • resonera om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar, samt om människors levnadsvillkor och handlingar.
 • resonera och kritiskt granska källors användbarhet och pålitlighet. 
 • tolka och reflektera över dåtidens kultur, handel och migration (ex. matvanor, religion och lagar) och visa på likheter och skillnader i från dåtidens samhälle till dagens samhälle (ex. traditioner, namn, uttryck, byggnader, städer och gränser. 
 • använda historiska begrepp i text och tal.

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • arbeta i helklass, grupp och enskilt
 • titta på olika filmklipp
 • diskutera och reflektera
 • söka fakta i böcker och på dator
 • föra resonemang om källors användningsbarhet
 • andra aktiviteter som utvecklar våra kunskaper och förmågor

Bedömning

Du visar att du når målen genom:

 • diskussioner och reflektioner i grupp och enskilt.
 • fördjupning om en viktig person eller händelse som påverkat samhället då och nu.
 • ett skriftligt prov.

Uppgifter

 • Begrepp

Matriser

Hi
Medeltiden

Kunskaper

 • Hi  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Historiska
- Förhållande - Händelser - Viktiga personer
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållande, händelser och viktiga personer under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållande, händelser och viktiga personer under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållande, händelser och viktiga personer under medeltiden.

Resonemang

 • Hi  E 6   Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6   Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsförändringar
- Orsaker till samhällsförändringar - Konsekvenser av samhällsförändringar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar.
Levnadsvillkor
- Människors levnadsvillkor - Människors handlingar
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om människors levnadsvillkor och handlingar.
Källors användbarhet
Enkla resonemang om källors användbarhet och pålitlighet.
Utvecklade resonemang om källors användbarhet och pålitlighet.
Välutvecklade resonemang om källors användbarhet och pålitlighet.

Tolka och Reflektera

 • Hi  E 6   Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka
- Spår av historien i vår tid.
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och gör då enkla förklaringar på varför.
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och gör då utvecklade förklaringar på varför.
Du kan tolka och visa spår av historien i vår tid och gör då välutvecklade förklaringar på varför.
Reflektera
- Skillnader och likheter i händelser och viktiga personer.
Du kan göra enkla reflektioner över skillnader och likheter i händelser och personer.
Du kan göra utvecklade reflektioner över skillnader och likheter i händelser och personer.
Du kan göra välutvecklade reflektioner över skillnader och likheter i händelser och personer.

Begreppsanvändning

 • Hi  E 6   I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp i text och tal på ett huvudsak fungerade sätt.
Du kan använda historiska begrepp i text och tal på ett relativt väl fungerade sätt.
Du kan använda historiska begrepp i text och tal på ett väl fungerade sätt.