Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk Vt-19, Den magiska kulan

Skapad 2019-01-08 19:42 i Svanberga skola Norrtälje
Den magiska kulan - HT 18
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi arbetar med arbetsboken "Den magiska kulan".

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 2-24

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet svenska och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Kapitel 13

 • Ää
 • ordbilden: är
 • bygga ord av givna bokstäver

Kapitel 14

 • Kk
 • konsonantkluster: sk, kr, kl

Kapitel 15

 • Åå
 • hör du Å
 • rimord

Kapitel 16

 • Uu
 • hör du U?
 • läsa frågor och svara med hel mening

Repetition

Kapitel 17

 • Hh
 • namn på kroppsdelar
 • sammansatta ord

Kapitel 18

 • Pp
 • ordbilderna mig, dig och sig

Kapitel 19

 • Öö
 • vikten av prickarna
 • pluralformer -er, -or, -ar

Kapitel 20

 • Ff
 • sant och falsk
 •  

Repetition

Kapitel 21

 • Yy
 • verb

Kapitel 22

 • Gg
 • kategorisering-motivering
 • röd tråd i ett händelseförlopp
 • konsonantkluster gr-, gl-

Kapitel 23

 • Bb
 • motsatsord
 • sammansatta ord

Kapitel 24

 • Jj
 • gör om meningar till frågor
 • olika sätt att skriva j-ljudet

Repetition

Kapitel 25

 • Cc
 • Cc låter som Ss eller KK
 • Xx
 • X låter spm ks
 • Ww
 • Kunna läsa enkla ord med Ww
 • Zz
 • Zz låter som Ss
 • Qq
 • Qq låter som Kk

 

Repetition

Hur ska jag visa

det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, checklistor, samtal, avstämningar, självskattningsmatriser

     Summativ

 • Arbete i Den magiska kulan och skolverkets bedömningsmaterial.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Arbeta i Den magiska kulan.
 • Arbeta med laborativt material.
 • Samarbete.
 • Välja och använda olika hjälpmedel.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Den magiska kulan - kapitel 13-16

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver - vad de heter och hur de låter
Ää, Kk, Åå, Uu
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Forma bokstäver
Ää, Kk, Åå, Uu
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Ordbilder
är
Jag tycker det är svårt att läsa orden.
Jag tycker att det är lätt att läsa orden. Jag känner igen några av orden.
Jag tycker det är väldigt lätt att läsa orden. Jag känner igen alla ord.
Jag tycker...
Jag tycker att kapitel 13-16 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 13-16 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 13-16 har varit väldigt lätt.

Sv SvA
Den magiska kulan - kapitel 17-20

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver - vad de heter och hur de låter
Hh, Pp, Öö, Ff
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Forma bokstäver
Hh,Pp, Öö, Ff
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Ordbilder
mig, dig, sig
Jag tycker det är svårt att läsa orden.
Jag tycker att det är lätt att läsa orden. Jag känner igen några av orden.
Jag tycker det är väldigt lätt att läsa orden. Jag känner igen alla ord.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 17-20 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 17-20 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 17-20 har varit väldigt lätt.

Sv SvA
Den magiska kulan - kapitel 21-24

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver - vad de heter och hur de låter
Yy, Gg, Bb, Jj
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Forma bokstäver
Yy, Gg, Bb, Jj
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Ordbilder
kan, inte, han, hon, ja, nej
Jag tycker det är svårt att läsa orden.
Jag tycker att det är lätt att läsa orden. Jag känner igen några av orden.
Jag tycker det är väldigt lätt att läsa orden. Jag känner igen alla ord.
Jag tycker att...
Jag tycker att kapitel 21-25 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 21-25 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 21-25 har varit väldigt lätt.

Sv SvA
Den magisk kulan -kapitel 25

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bokstäver hur de låter vad de heter och hur de låter
Cc, Xx,Ww, Zz, Qq
Jag vet inte vad bokstäverna heter eller hur de låter.
Jag vet vad några av bokstäverna heter och hur de låter.
Jag vet vad alla bokstäver heter och hur de låter.
Forma bokstäverna.
Cc, Xx,Ww, Zz, Qq
Jag tycker det är svårt att forma bokstäver.
Jag tycker det är lätt. Men behöver träna mer på att forma gemener.
Jag tycker att det är väldigt lätt att forma bokstäver. Jag kan både forma VERSALER och gemener på rätt sätt.
Jag tycker...
Jag tycker att kapitel 25 har varit svårt.
Jag tycker att kapitel 25 har varit lätt.
Jag tycker kapitel 13-16 har varit väldigt lätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: