👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atom- och kärnfysik 9A

Skapad 2019-01-08 19:50 i Ärentunaskolan Uppsala
Strålning från radioaktiva ämnen är inte lätta att upptäcka, den varken syns eller känns. Ett av problemen med radioaktivitet är just att strålningen kan vara farlig och att vi inte märker av den. Det är atomkärnan som sänder ut strålningen. Olika typer av strålning är α-strålning, β-strålning och γ-strålning.
Grundskola 9 Fysik
Marie Curie föddes i Polen under knappa förhållanden. Hon hade ett häpnadsväckande minne och en stark vilja. När hon dog hade hon lagt grunden till vår förståelse av atomernas uppbyggnad – och fått nobelpriset i både fysik och kemi. Här får du lära dig hur vi använder oss av energin i atomerna och hur det har påverkat våra livsvillkor.

Innehåll

 Vi använder läroboken Spektrum Fysik s 269- 299. 

Efter det här arbetsområdet ska du kunna redogöra för:

En vetenskaplig revolution

 • Hur den klassiska fysiken genomgick en revolution i början av 1900-talet och hur det förändrade vår syn på världen och vårt sätt att leva.
 • Hur det gick till när forskarna upptäckte att atomen består av mindre delar och hur forskningen om atomens inre pågår än idag.

Atomens inre

 • Hur en atom är uppbyggd och vad isotoper är för något
 • Hur elektromagnetisk strålning skapas, tex ljus och röntgenstrålning

Radioaktiva ämnen

 • Hur det gick till när forskarna upptäckte radioaktiva ämnen och hur det har påverkat människans livsvillkor.
 • Olika typer av radioaktivt sönderfall och olika typer av strålning
 • Hur man mäter strålning, tex med radonmätare och dosimeter, och hur man skyddar sig mot strålning
 • Hur vi använder strålning i tex medicinsk utrustning och för att fastställa åldern på gammalt organiskt material
 • Hur strålning kan påverka människokroppen

Kärnenergi

 • Hur atombomben utvecklades 
 • Hur vi lärt oss att hantera kärnenergi för att bygga kärnkraftverk och fusionskraftverk samt hur det påverkat våra livsvillkor
 • samtala om och argumentera för kärnenergins för- och nackdelar samt hur vi kan lösa framtidens energibehov

 

Viktiga ord och begrepp: Atom, elektron, atomkärna, partikelaccelerator, jon, atomnummer, masstal, isotop, elektromagnetisk strålning, Bohrs atommodell, radioaktivitet, alfastrålning, betastrålning, gammastrålning, joniserande strålning, radioaktivt sönderfall, halveringstid, dosimeter, bakgrundsstrålning, radon, stråldos, Kärnkraftverk, fission, fusion, kedjereaktion, generator, styrstavar, turbin, moderator, kärnreaktor, E=m*c2

 

Veckoplanering:

v.2 En vetenskaplig revolution, atomens inre. Lab elektromagnetisk strålning från en mobil. sid 270-278

v.3 Radioaktiva ämnen sid 279-287, demo strålningstyper, sönderfall

v.4 Kärnenergi, fission och fusion, hur fungerar en kärnreaktor?, sönderfallskedjor sid 288-297

v.5 Fördjupning och repetition sid 298-301

v.6 Redovisning

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  E 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på partiklar och strålning.
  Fy  E 9
 • Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  C 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  C 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring partiklar och strålning.
  Fy  C 9
 • Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  C 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  A 9