👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 Hi åk 8 Europas tidiga moderna historia. Asv

Skapad 2019-01-08 20:16 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Romarriket och Medeltid
Grundskola 8 Historia
Europas tidiga historia. Vad hände i Europa och världen efter grekerna förlorat mot romarna? Hur gick det till när romarriket och andra högkulturer växte sig starka och mäktiga? Och varför gick de under? Hur har Europa påverkat och påverkats av världen. Du lär dig om romartid, medeltid, den tidig-moderna tiden och revolutioner som skedde kring 1800-talet!

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna

- redogöra för och se samband mellan olika tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien,

- föra resonemang kring orsaker och konsekvenser av centrala historiska händelser,

- reflektera över hur historia och propaganda har använts och används i dag som ett medel för påverkan,

- använda olika typer av källor samt resonera om källornas trovärdighet och relevans.

 

Genomförande

Du kommer att ta del av genomgångar och diskussioner, arbeta med instuderingsfrågor och andra övningar. Du kommer att visa dina kunskaper vid olika typer av förhör, muntliga som skriftliga.  

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

 • att använda dina kunskaper för att föra självständiga resonemang om orsaker och konsekvenser,
 • använda historiska begrepp och kunna resonera kring hur vi delar in historien i olika epoker,
 • förmåga att resonera kring hur historia kan användas för att nå olika syften,
 • beskriva samband mellan olika tidsperioder.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

 

 

Innehåll

 • Jämförelser mellan några högkulturer framväxt och utveckling fram till 1700—talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

 • Industrialiseringen i Europa. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. 

 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 

Mål att sträva mot

 • använda dig av din historiska referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer i historien,
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Jä 19 Hi åk 8

----->
----->
----->
Beskriva
Du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden som är...
Du kan använda begrepp samt återge fakta och visar då kunskaper om tidsperioden som är ... grundläggande
Du kan använda begrepp samt återge fakta och visar då kunskaper om tidsperioden som är ... goda.
Du kan använda begrepp samt återge fakta och visar då kunskaper om tidsperioden som är ... mycket goda.
Beskriva samband
Du kan beskriva samband gällande kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor som är ..
Du för enkla resonemang om orsaker /följder som är underbyggda av fakta. Dina resonemang är ... enkla
Du för enkla resonemang om orsaker /följder som är underbyggda av fakta. Dina resonemang är ... förhållandevis komplexa
Du för enkla resonemang om orsaker /följder som är underbyggda av fakta. Dina resonemang är ... komplexa
Värdera
Resonera om hur historia kan användas för olika syften och vilka konsekvenser det kan få
Dina resonemang om hur historia kan användas är... enkla och till viss del underbyggda.
Dina resonemang om hur historia kan användas är .... utvecklade och relativt väl underbyggda.
Dina resonemang om hur historia kan användas är ... välutvecklade och väl underbyggda.
Granska
Resonera om olika källors trovärdighet och relevans
Du kan använda historiskt källmaterial och dina resonemang om källornas trovärdighet och relevans är till viss del underbyggda.
Du kan använda historiskt källmaterial och dina resonemang om källornas trovärdighet och relevans är relativt väl underbyggda.
Du kan använda historiskt källmaterial och dina resonemang om källornas trovärdighet och relevans är väl underbyggda.