👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen 8A vt 19-Andning, blodomlopp och försvar

Skapad 2019-01-08 20:27 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
När du är 15 år har ditt hjärta pumpat nästan 50 miljoner liter blod. Du har ätit tonvis med mat och du har tagit över 100 miljoner andetag. Din kropp består av ungefär hundratusen miljarder celler och ditt DNA har den sammanlagda längden av 2 meter, i varje cell! Här får du lära dig mer om hur vi andas, hur vårt blodomlopp fungerar och hur vi försvarar oss mot virus och bakterier.

Innehåll

Avsnittet tar upp transport av syre, näring och avfallsämnen i kroppen, hur blod och hjärta fungerar och hur kroppen försvarar sig mot virus och bakterier.

Vi använder läroboken Biologi  Direkt sid 158-173, 176-179 som grund. Vi kommer att ha genomgångar, eget arbete samt laborationer. Bedömningen kommer att ske löpande genom muntliga diskussioner, laborationer samt övningar och ev läxförhör. Vi avslutar med ett sammanfattande prov.

När vi är klara med arbetsområdet ska du kunna:

 • förklara vad vår kropp behöver syre till
 • beskriva hur det går till när vi andas
 • beskriva hur lungorna är uppbyggda
 • förklara varför det är bättre att andas med näsan än med munnen
 • vad som menas med vitalkapacitet
 • redogöra för hur hjärtat är uppbyggt och hur det arbetar
 • känna till hur hjärtat ser ut hos olika livsformer och hur uppbyggnaden påverkar hur effektivt hjärtat är
 • redogöra för blodomloppet och vad blodet består av
 • förklara varför det är viktigt att ha kunskap om olika blodgrupper
 • vad som menas med blodtryck och puls och vad som påverkar dessa samt hur de mäts
 • förklara skillnaden mellan inflammation och infektion
 • redogöra för utsöndringsorganen och hur dina njurar fungerar
 • förklara hur vårt immunförsvar fungerar
 • förklara vad allergi är och ge exempel på allergireaktioner
 • hälsoaspekter- t ex tobaks påverkan på lungor och blod, sjukdomar t ex stroke, hjärtinfarkt, blodpropp,högt blodtryck, leukemi, anemi

Viktiga ord och begrepp:

cellandning, bronker, lungblåsor (alveoler), lungsäckar, mellangärde, flimmerhår, vitalkapacitet, spirometerblodtryck, förmak, kammare, blodkärl, artär, ven, kranskärl, artär, ven, kapillär, stora- och lilla kretsloppet, blodkroppar (röda, vita samt blodplättar), blodplasma, blodgrupper, blodtransfusion, njurar, infektion, inflammation, immunförsvar, allergi, blodvärde

 

Veckoplanering

v. 51 +V. 2 Lungor och andning - lab vitalkapacitet sid 158-160

v. 3 Hjärtats utveckling, blodomlopp - lab puls och blodtryck sid 161-165

v. 4 Blodomlopp, blodgrupper - lab röda blodkroppar sid 166-167, 176-177

v. 5 njurar, försvar lab - dissektion av hjärtslag sid 168-171,178-179

v. 6 Hälsoaspekter, Repetition sid 173, PROV fre 8/2      

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9