👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medelhavsvärldens antika kulturer VT -19

Skapad 2019-01-08 20:33 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Arbetsområde om de första flodkulturerna som syftar till att skapa förståelse för hur ett samhälle kan uppstå, och vilka förutsättningar som krävs.
Grundskola 7 – 9 Historia
I det här arbetsområdet kommer du att arbeta med de tidiga flodkulturerna i t ex Mesopotamien och Egypten för att utveckla din kunskap om hur civilisationer kan växa fram och vilken betydelse religion kan ha för samhällets utveckling.

Innehåll

Mål och syfte

Du kommer under arbetets gång att få möjlighet att utveckla din historiska kunskap, och din förmåga att skapa förståelse för människors levnadsvillkor under den tidiga historien. Du kommer också att kunna utveckla din förmåga att resonera om kulturmöten och om vad som gör att stora civilisationer kan växa fram. Vidare kommer du att få sätta dig in i vilken betydelse religionen kan ha i ett samhälle som växer fram.

Undervisning

Du kommer att få använda dig av olika medier för att utveckla dina förmågor. Med hjälp av såväl tryckta som digitala källor, både bild och text, kommer du att lära dig om hur den tidiga historien sett ut för människor runt de stora floderna.

Centrala begrepp

- antiken
- by
- civilisation
- flodkultur
- folk
- högkultur
- imperium
- kultur
- kulturarv
- kulturmöte
- Mesopotamien
- nomad
- rike
- stad
- stadsstat

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper på olika sätt. Dels kommer du att få träna dig på att använda olika sätt att ta fram det viktiga ur texten om perioden. Dels kommer du att få visa i ett läxförhör att du har lärt dig vad som är viktigt när en civilisation växer fram.
Slutligen ska du göra ett prov. Du ska visa att du hur utvecklat följande kunskaper och förmågor:

- Kunskap om vad de olika civilisationerna var kända för.
- Kunskap om var och när de olika civilisationerna fanns.
- Förmåga att diskutera hur en civilisation växer fram.
- Förmåga att göra jämförelser mellan de tidiga civilisationerna.
- Förmåga att diskutera vad kulturmöten är och hur de skedde under den period vi läser om.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
    Hi
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
    Hi

Matriser

Hi
De första civilisationerna

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Faktakunskaper
Historisk referensram
Du har ännu inte visat kunskaper om de första civilisationerna och om historiska händelser och personer.
Du har baskunskaper om de första civilisationerna och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om de första civilisationerna och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om de första civilisationerna och om historiska händelser och personer.
Diskutera
Diskutera orsaker och följder
Du kan ännu inte diskutera vad som hade betydelse för framväxten av civilisationer. Du diskuterar ännu inte orsaker och följder till civilisationens framväxt.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera vad som hade betydelse för framväxten av civilisationer. Du diskuterar även orsaker till och följder av civilisationens framväxt på ett enkelt sätt.
Du kan på ett utvecklat sätt diskutera vad som hade betydelse för framväxten av civilisationer. Du diskuterar även orsaker till och följder av civilisationens framväxt på ett utvecklat sätt.
Du kan på ett välutvecklat sätt diskutera vad som hade betydelse för framväxten av civilisationer. Du diskuterar även orsaker till och följder av civilisationens framväxt på ett välutvecklat sätt.
Begreppsanvändning
Förmåga att använda centrala begrepp
Du kan ännu inte använda historiska begrepp när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar och diskuterar historia.
Kulturmöten
Förmåga att diskutera hur kulturmöten sett ut genom historien
Du kan ännu inte diskutera hur möten mellan kulturer, såg ut under perioden.
Du kan på ett enkelt sätt diskutera hur människor från olika kulturer runt det antika Medelhavet möttes och av vilka anledningar.