👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En resa genom forntiden, år 3

Skapad 2019-01-08 20:43 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Vi lär oss om Forntiden (istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern)
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia Svenska
Vi ska lära oss om stenålders-, bronsålders- och järnåldersmänniskor. Hur såg deras vardag ut och vilka uppfinningar gjordes på deras tid? Det är svårt att veta exakt hur deras liv såg ut, hur de tänkte och kände men det finns spår som många har funderat kring och försökt tolka. Varför har man t ex gjort den här vackra hällristningen?

Innehåll

Elevens del

Beskrivning av arbetsområdet

Elevens mål

Du ska kunna

 • berätta om människans utveckling och känna till Neandertalare och Homo sapiens
 • placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning
 • berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig
 • göra några jämförelser mellan forntiden och nutid
 • beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar
 • framställa bilder som passar till temat
 • skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår
 • berätta något om gudar och religion

Arbetssätt/Undervisning

 

 • Du kommer att se faktaprogram/filmer om forntiden.
 • Du kommer att få läsa både faktatexter och skönlitteratur som handlar om forntiden.
 • Du kommer att få arbeta skapande för att öka förståelsen om forntiden.
 • Du kommer att få arbeta både enskilt och i grupp.
 • Du kommer att få redovisa vad du lärt dig både muntligt och skriftligt på olika sätt.                                                                               

 

 

Bedömning

 

Vi bedömer din förmåga att:

 • berätta om människans utveckling
 • placera ut istid, stenålder, bronsålder och järnålder på en tidslinje i rätt ordning
 • berätta om några spår som inlandsisen lämnat efter sig
 • göra några jämförelser mellan forntiden och nutid
 • beskriva och jämföra människors bostäder, mat, kläder, redskap och gravar
 • framställa bilder som passar till temat
 • skriva enkla faktatexter så att innehållet tydligt framgår
 • berätta något om gudar och religion

Lärarens del

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3