Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år5 VT-19

Skapad 2019-01-08 20:54 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 5 Engelska
Det engelska språket finns runt om oss idag, därför är det viktigt att bemästra det! Vårt fokus denna termin är att utveckla våra kunskaper om engelsktalande länder och jämföra länderna med Sverige för att hitta skillnader & likheter. I grupper kommer eleverna att ta fram lite mer fakta om ett land och redovisa detta inför helklass samt för årskurs 4. På så vis lär vi oss mer tillsammans! Vi kommer även att fortsätta fokusera på att prata engelska men vi kommer även att sätta upp mål att arbeta vidare med under vårterminen. Slutligen kommer vi att titta lite närmare på och genomföra ett gammalt nationellt prov för att smygstarta inför årskurs 6.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att utveckla din förmåga att:

 • reflektera och jämföra olika engelsktalande länder
 • använda dig av nya ord i olika situationer
 • använda andra strategier när orden inte räcker till
 • samtala och diskutera kring vardagsnära ämnen på engelska
 • skriva olika typer av texter på engelska.
 • använda strategier för att bearbeta engelska texter samt när du pratar. 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

 • hur du förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • hur du formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift.
 • hur du använder språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.
 • hur du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
 • hur du kan använda dig av nya ord
 • din kunskap om engelskspråkiga kulturer
 • din förmåga att tala, skriva, lyssna samt förstå lästa texter på engelska.

Bedömning sker fortlöpande under lektionstid.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • lyssna, läsa och tolka olika engelska texter tillsammans och enskilt.
 • skriva olika sorters texter på engelska 
 • prata om vardagsnära ämnen för eleverna
 • arbeta med micro-lessons ( små korta övningar varje lektion där eleverna pratar med varandra )
 • diskutera och jämföra olika engelsktalande länder med Sverige
 • genomföra ett större grupparbete
 • arbeta med målpass kopplat till det engelska språket.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: