👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 19 åk 7 Sv/VB myter

Skapad 2019-01-08 21:01 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Omöjlig kärlek, ond bråd död, svartsjuka, mystiska skönheter, monster och fantastiska resor. Låter det som en spännande ny film? Det skulle det kunna vara! Dessa ämnen förekommer dock i berättelser redan för flera tusen år sedan. De gamla grekernas antika myter behandlar teman som än idag fascinerar och berör oss människor - och som vi aldrig tröttnar på!!

Innehåll

Mål för elev

Målet med arbetsområdet är att du ska utveckla din förmåga att uttrycka dig i skrift samt din förmåga att bearbeta egna texter. Du ska: 

 • känna till mytens bakgrund
 • känna till olika slags myter
 • kunna skriva en egen myt som innehåller mytens typiska kännetecken
 • kunna bearbeta din egen myt efter respons 

Innehåll

Arbetsområdet handlar om myter deras ursprung, uppbyggnad och innehåll. Kunskapsområden som behandlas är Läsa och skriva samt Berättande texter och sakprosatexter.

Genomförande

Under arbetsområdet kommer vi, enskilt och i grupp att: 

 • läsa myter
 • göra övningar så vi lär oss vad som är typiskt för en myt
 • skriva en egen myt
 • få respons på din myt och bearbeta den efteråt

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att delta i de övningar vi gör i klassrummet och när du skriver en egen myt.

Kursplanemål

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv
Myt: skriva en egen myt

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Egen myt: innehåll
Du följer instruktionen för uppgiften och har skrivit en myt .Dina tankegångar framgår. Din myt innehåller enkla gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och otroliga händelser. Myten har en enkel spänningskurva.
Du följer instruktionen för uppgiften och har skrivit en myt. Dina tankegångar framgår tydligt. Din myt innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och otroliga händelser. Myten har en förhållandevis komplex spänningskurva.
Du följer instruktionen för uppgiften och har skrivit en myt. Dina tankegångar framgår tydligt. Din myt innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och otroliga händelser. Myten har en komplex spänningskurva.
Egen myt:
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning. Texten är i viss mån indelad i stycken.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning, t.ex. att det är lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog. Texten är styckeindelad.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning, t.ex. att det är lätt att följa när du växlar mellan berättande, dialog och inre monolog. Texten är välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent och genomförd styckeindelning.
Egen myt:
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Tempus fungerar i huvudsak. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar relativt väl. Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Ordvalet är varierat, träffsäkert och lyfter texten. Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad, t.ex. genom att du har både korta och långa meningar använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar väl. Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.