👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi v.2-7

Skapad 2019-01-08 21:44 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 8 Historia Geografi
Hur förändrades samhället av industriella revolutionen? Hur gick det till i Sverige? Vad hände med städerna och landsbygden? Finns det länder som fortfarande inte har industrialiserats? Handlar världens länder med samma saker då som nu? Hur har handeln förändrats i takt med globaliseringen? Allt detta och lite till kommer vi att kunna svara på efter arbetsområdet!

Innehåll

Historia och geografi VT19 årskurs 8 

 

 

 

 

Vad vi kommer att gå igenom på lektionerna under v.2-7 

 • Industriella revolutionens påverkan på samhället 

 • Hur Sverige förändrades under 1800-talet 

 • Jordbrukssamhälle, industrisamhälle, tjänstesamhälle 

 • Produktion och konsumtion i modern tid 

 • Nya handelsmönster runt om i världen 

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet på lektionerna 

 • Genomgångar, textläsning, diskussioner, övningar 

 

Ni kommer att bedömas utifrån hur väl ni kan... 

 

Historia 

 • Visa kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder 

 • Föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar 

 • Undersöka några utvecklingslinjer inom migration, politik och levnadsvillkor och beskriva samband mellan olika tidsperioder 

 • Uttrycka någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motivera det med resonemang och underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet 

 •  

Geografi 

 • Undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras 

 • Beskriva geografiska mönster av handel och kommunikation samt föra underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut, hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta 

 • Använda geografiska begrepp 

 • Resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogöra för underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in

 

Matriser

Hi Ge
Kunskapskrav geografi åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Geografiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.